Publicerad: 2015-09-10 13:34 | Uppdaterad: 2015-09-10 16:10

Kerstin Tham lämnar KI – blir ny rektor för Malmö högskola

I dag beslutade regeringen att anställa professor Kerstin Tham, prorektor vid KI, som ny rektor vid Malmö högskola från den 1 november 2015.

Kerstin Tham är professor i arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle sedan 2009 och Karolinska Institutets prorektor sedan januari 2013.

I maj beslutade beredningsgruppen vid Malmö högskola att föra fram Kerstin Tham som enda förslag till ny rektor. Såväl hörandeförsamlingen som fackliga representanter hade förordat henne av de tre slutkandidaterna.

Det betyder att Kerstin Tham efter drygt två och ett halvt år som prorektor vid Karolinska Institutet lämnar sin post och en rekrytering av ny prorektor tar vid. Uppdraget som rektor för Malmö högskola sträcker sig till och med den 31 juli 2021.

Nuvarande rektor vid Malmö högskola, Stefan Bengtsson, lämnade uppdraget i augusti för att bli vd och rektor vid Chalmers i Göteborg.

Läs mer om prorektorsrekryteringen på internwebben.ki.se.