Publicerad: 2015-05-18 06:26 | Uppdaterad: 2015-05-20 09:33

Kerstin Tham föreslås bli rektor för Malmö högskola

Karolinska Institutets prorektor Kerstin Tham föreslås bli ny rektor vid Malmö högskola. Hon är den enda kandidat som högskolans styrelse ska ta ställning till efter att styrelsens beredningsgrupp fattat sitt beslut.

Kerstin Tham, professor i arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle sedan 2009 och Karolinska Institutets prorektor sedan januari 2013, är beredningsgruppens förslag till ny rektor vid Malmö högskola. Såväl hörandeförsamlingen som fackliga representanter vid högskolan förordar enhälligt Kerstin Tham av de tre slutkandidater som sållats fram genom intervjuer och tester. Från början fanns 69 kandidater.

Den 22 maj ska Malmö högskola under ett extrainsatt styrelsemöte fatta beslut i ärendet. Därefter är det regeringen som på förslag från högskolan utser rektor. När det sker är inte fastställt.

Det betyder att Kerstin Tham efter två och ett halvt år som prorektor tar ställning till en ny tjänst och att en rekrytering av ny prorektor vid KI med stor sannolikhet behöver ta vid.

– Jag har lärt mig otroligt mycket under mina drygt 20 år vid Karolinska Institutet och känner nu att det skulle vara roligt att använda mina erfarenheter och kunskaper i ett nytt sammanhang. Malmö högskola är Sveriges största högskola som har ambitionen att få universitetsstatus. Jag tror att mina erfarenheter från KI kan komma till användning i detta arbete, säger Kerstin Tham.

Nuvarande rektor vid Malmö högskola, Stefan Bengtsson, lämnar uppdraget i augusti för att bli vd och rektor vid Chalmers i Göteborg.