Publicerad: 2020-10-06 11:15 | Uppdaterad: 2020-10-06 11:15

Kerstin Johansson debattartikel i Läkartidningen om behovet av systematiska insatser till äldre med dysfagi

Undersökning och intervention vid sväljstörningar (dysfagi) I läkartidningen

Äldre med dysfagi (ät- och sväljsvårigheter) uppmärksammas endast i liten utsträckning i vård och omsorg. Detta resulterar i individuellt lidande och död samt för samhället ökat behov av vårdresurser och därmed ökade vårdkostnader. 

I artikeln beskrivs läget utifrån kliniska erfarenheter samt svenska och internationella vetenskapliga rön. Förslag ges på åtgärder baserat på kunskapsläget.

Läs artikeln "Efterlyses: Systematiska insatser för äldre med dysfagi" i sin helhet i Läkartidningen

Kerstin Johansson
Adjunkt vid enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Forskar om ät- och sväljsvårigheter vid CLINTEC