Publicerad: 2014-03-05 10:23 | Uppdaterad: 2014-03-05 10:23

Kerstin Brismar får Silvermedaljen 2012

Silvermedaljen 2012 vid Karolinska Institutet går till Kerstin Brismar, Bertil Daneholt, Johan Forsslöf och Karin Harms-Ringdahl.

Professor Kerstin Brismar

Medaljen tilldelas personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för universitetets verksamhet. Silvermedaljen delas ut i samband med högtiden för Nit och Redlighet den 7 februari 2013.

Motivering för Kerstin Brismar

Kerstin Brismar, professor emerita och f d prefekt vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, erhåller silvermedaljen för sina mycket värdefulla insatser inom klinisk diabetesforskning. Tack vare sin framstående ställning inom klinisk forskning och vård av diabetiker har hon kunnat attrahera stora forskningsanslag till gagn för diabetesforskningen vid Karolinska Institutet.

Från och med jubileumsåret 2010 delar KI årligen ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet. Medaljerna finns i tre kategorier, guldmedaljen, stora silvermedaljen och silvermedaljen. En eller flera medaljer delas ut en gång per år vid ett tillfälle som bestäms av rektor.