Publicerad: 2019-04-08 11:04 | Uppdaterad: 2019-10-01 09:52

Kenny Rodriguez-Wallberg rapporterar stor kohortstudie

Kenny Rodriguez-Wallberg har följt en stor kohort av 1254 kvinnor och flickor som genomgått metoder för fertilitesbevarande i Sverige mellan 1998-2018. I kohorten hade 852 av individerna cancer och planerades genomgå behandlingar med hög risk för påföljande sterilitet. Studien visar trender i val av fertilitetsbevarande som har ändrats över tid, med en ökande andel kvinnor som fryser sina oocyter obefruktade, en teknik som numera är kliniskt etablerad. Kring 27% av kvinnorna i kohorten återkom för behandlingar för att bli gravida. Antalet levande födslar var signifikant högre i gruppen med fertilitetsbevarande indikerat av benigna tillstånd jämfört med maligna tillstånd. Studien är publicerad i Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica.

Publikation

A prospective study of women and girls undergoing fertility preservation due to oncologic and non-oncologic indications in Sweden-Trends in patients' choices and benefit of the chosen methods after long-term follow up.
Rodriguez-Wallberg K, Marklund A, Lundberg F, Wikander I, Milenkovic M, Anastacio A, et al
Acta Obstet Gynecol Scand 2019 May;98(5):604-615