Publicerad: 2007-10-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Kejsarsnitt ökar risken för brusten livmoder

Allt fler kvinnor väljer att föda med kejsarsnitt. Men ärret efter snittet 50-faldigar risken att livmodern spricker vid en senare förlossning. Det visar en studie från Karolinska Institutet.

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt fler än 300 000 svenska kvinnor som födde barn mellan 1983 och 2001 efter att tidigare ha genomgått kejsarsnitt. Studien visar att livmodersbristningar är ovanliga, men att risken ökar kraftigt för den som först snittas och sedan föder det andra barnet vaginalt.

Normalt drabbas 18 kvinnor av 100 000 av att livmodern brister under förlossningen, vilket kan jämföras med 162 av 100 000 bland kvinnor som genomgått kejsarsnitt. Vid studiens början var kejsarsnitt betydligt ovanligare än i dag - 12 procent av alla förlossningar 1983 jämfört med över 17 procent 2005 enligt Socialstyrelsens statistik.

Läs mer:

För mer information, kontakta: