Publicerad: 2017-11-28 10:55 | Uppdaterad: 2017-11-28 11:05

Kay Sundberg ny biträdande universitetslektor i omvårdnad

Från och med den 1 november 2017 anställs Kay Sundberg som biträdande universitetslektor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Kay Sundberg, foto Annica Karlsson.– Det är viktigt för KI och sektionen med högre tjänster inom utbildning då det gagnar studenterna och även patienter. Jag är särskilt glad då jag har ett starkt intresse för undervisning men även för forskning, och hoppas att jag kan bidra till en pedagogisk samt forskningsanknuten utveckling av undervisningen, säger Kay Sundberg.

Övergripande handlar hennes forskning om patientens delaktighet i och förståelse av sin egen hälsa som en del i en personcentrerad vård. Tyngdpunkten ligger på betydelsen av patientens egen upplevelse och erfarenhet av att leva med sjukdom och hur de hanterar detta i syfte att förbättra hälsa och välbefinnande.

Ett forskningsprojekt handlar om att utveckla metoder för hur patienter kan rapportera symtom och besvär under behandling eller pågående sjukdom och samtidigt få hjälp med dessa på ett tidigt stadium. Projektet omfattar flera interventionsstudier och sker i nära samverkan mellan forskare, patienter och kliniker.