Publicerad: 2017-01-10 10:31 | Uppdaterad: 2017-01-11 13:08

Katastrofmedicin på KI i nytt samarbete med WHO

Johan von Schreeb Anneli Eriksson Dell Saulnier

Fr v: Anneli Eriksson, projektledare, och Johan von Schreeb, föreståndare, med Dell Saulnier, forskningshandläggare vid Kunskapcentrum för katastrofmedicin.
Foto: Gustav Mårtensson

Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska Institutet har utsetts till WHO Collaborating Center av Världshälsoorganisationen. Nu kommer samarbetet med WHO att bli ännu tätare, säger föreståndaren Johan von Schreeb.

Som Collaborating Center kan KI dela med sig av sin kunskap. Att samarbetet med WHO har formaliserats, är också ett kvitto på att verksamheten är viktig för WHO, säger Johan von Schreeb, forskare och specialist i katastrofmedicin.

– Vi beforskar konkreta problem där universitetet kan vara med och skapa lösningar. Hur omsätter man till exempel forskning till praktik och ser till att den blir så evidensbaserad som möjligt?

Det är en utmaning att arbeta systematiskt och evidensbaserat i ett katastrofområde, men det måste vara allas strävan, enligt Johan von Schreeb. Nästa gång han reser till Mosul kommer han att ha sällskap av doktoranden Andreas Älgå som bedriver randomiserade studier om olika behandlingsmetoder av krigsskador.

Centret ska ge expertråd till WHO i samband med katastrofer och konflikter, samt arbeta med policyarbete och forskning kring evidens av insatserna.

– Vi ska hjälpa WHO i resursknappa miljöer där de behöver vår expertis, säger Johan von Schreeb.

Kunskapscentrum för katastrofmedicin har redan samarbetat med WHO vid ett flertal tillfällen; i samband med ebolaepideimin i Västafrika, jordbävningen i Nepal och nu under striderna i Mosul i Irak. Centret har även bidragit med expertkunskap när WHO tog fram riktlinjer för internationella fältsjukhus i katastrofer. Dokumentet ”Classification and minimum standards fo Foreign Medical Teams in sudden onset disasters” definierar att insatser måste vara baserade på expertis snarare än att vilja gott.

– Man kan inte bara åka ner till en katastrofzon med utgånget material från den lokala operationsavdelningen. Det räcker inte med ett varmt hjärta, det krävs en kylig hjärna som vet och har erfarenhet. Hjälparbetet måste ha kvalitet och resurserna ska användas på bästa sätt, säger Johan von Schreeb.

Världshälsoorganisationen WHO samarbetar med över 700 organisationer i över 80 länder, som har utsetts till Collaborating Centers. I Sverige finns totalt sju sådana samarbeten.

Text: Ann Patmalnieks