Publicerad: 2012-11-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Katastrofer i världen - angår det Sverige?

[PRESSINBJUDAN 2012-11-08] Varje dag befinner sig uppskattningsvis en halv miljon svenskar utomlands, många i katastrofutsatta områden. Skulle dessa personer drabbas av en större katastrof är det idag otydligt hur den svenska hjälpen ser ut. Vem är ansvarig? Hur sker planering och samordning? Har vi katastrofmedicinska kunskaper och resurser? Vad händer på plats i ett katastrofområde? Vem ska räddas, vem lämnas kvar? Dessa frågor tas upp på en konferens den 29 november på Karolinska Institutet.

Journalister är välkomna

  • Datum och tid: Torsdag den 29 november 9.00-16.45
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet campus Solna

Sedan tsunamin i Sydostasien 2004 har mycket hänt. Vi har fått ny lagstiftning om katastrofinsatser för svenskar utomlands och en nationell stödstyrka har byggts upp. Landstingen har fått en formell roll. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bär huvudansvar för samordning av alla inblandade myndigheter och organisationers insatser. Men räcker det? Kommer det att fungera när det blir allvar? Vilka roller och mandat har de inblandade aktörerna? Hur sker samarbetet länder emellan i avsaknad av internationella regelverk?

Svensk lagstiftning rörande hjälpinsatser riktade till svenskar är otydlig och oprövad. Det är oklart om den katastrofmedicinska kompetensen i Sverige räcker till. Det är även otydligt vilka som ska bli föremål för en eventuell insats, och vilka som inte ska räddas av svensk personal. Trots att lagstiftningen handlar om att hjälpa svenskar med katastrofinsatser utomlands slås det fast att "den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården". Men är det i praktiken etiskt försvarbart att flyga ut en lindrigt skadad svensk och lämna kvar en svårt skadad person av annan nationalitet? Dessa är några av många frågor vi kommer att diskutera på konferensen.

Konferensen anordnas med stöd från bland andra Sida och Socialstyrelsen och öppnas av Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson. Kirurgen och docenten Johan von Schreeb med egen erfarenhet av katastrofinsatser inledningstalar. Dagen består av olika paneldebatter modererade av bland andra Hans Rosling och Torbjörn Tännsjö.

För frågor, kontakta: