Publicerad: 2008-12-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Katarina Le Blanc får Tobias Priset 2008

Professor Katarina Le Blanc får priset för "för hennes studier av immunologiska egenskaper hos mesenkymala stamceller och deras användning vid mesenkymal stamcellsterapi".

Katarina LeBlanc
Katarina LeBlancFoto: Ulf Sirborn

Priset om 10 drygt miljoner kronor är finansierat av Tobias Stiftelsen och delas ut den 17 december 2008 på Kungl. Vetenskapsakademien av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.