Publicerad: 2022-06-02 15:15 | Uppdaterad: 2022-06-02 15:19

Katarina Bjelke blir generaldirektör för Vetenskapsrådet

Regeringen har utsett Karolinska Institutets universitetsdirektör Katarina Bjelke till ny generaldirektör för Vetenskapsrådet. Hon kommer att börja sin nya tjänst den 15 september.

portrait of Katarina Bjelke
Katarina Bjelke, universitetsdirektör vid Karolinska Institutet, blir ny generaldirektör för Vetenskapsrådet. Foto: Erik Flyg

– Det var förstås inget enkelt beslut att lämna KI. Jag trivs väldigt bra här och det har varit intensiva, utmanande och engagerade år, där jag haft förmånen att arbeta tillsammans med fantastiska medarbetare och studenter. Samtidigt är det lockande att ta sig an en sådan här uppgift, med ett perspektiv och ansvar som inkluderar en hel sektor, säger Katarina Bjelke.

Utbildningsminister Anna Ekström meddelade regeringens beslut tidigare i dag.

Katarina Bjelke efterträdde Per Bengtsson som universitetsdirektör i maj 2019 och kom då närmast från samma tjänst vid Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat som departementsråd och som chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet och innan dess haft olika chefsbefattningar vid KI. Hon har dessutom både utbildat sig (tandläkare) och doktorerat (neuroanatomi) här. Så banden till KI är många och starka.

– Mina år vid KI den här omgången har naturligtvis till stor del präglats av pandemin, men jag har också haft som tydlig ambition att fortsätta reformera och utveckla universitetet på olika sätt. Hur bra jag lyckats med detta får andra värdera, men jag är personligen väldigt nöjd över att KI:s uppvisar en positiv utveckling i många viktiga avseenden. Vi håller mycket hög nivå inom både utbildning och forskning, vi har ett högt söktryck till våra program och förtroende för KI:s verksamhet stiger såväl bland allmänhet och potentiella studenter som beslutsfattare och anslagsgivare, säger Katarina Bjelke.

Enligt rektor Ole Petter Ottersen är regeringens beslut ytterligare ett exempel på den kompetens och kvalitet som finns vid KI.

– Det är uppenbart att det Katarina åstadkommit här gett eko också i Regeringskansliet och det i sig är ju ett fantastiskt betyg för de insatser hon gjort för oss. Vi har arbetat väldigt bra tillsammans och jag har mycket att tacka Katarina för. Utan henne hade vare sig KI eller jag klarat de särskilda utmaningar vi ställts inför på ett lika bra sätt. Jag beklagar att hon lämnar KI men vill samtidigt säga ett stort grattis både till Katarina och till Vetenskapsrådet, säger Ole Petter Ottersen.

Katarina Bjelke börjar sin nya tjänst den 15 september och arbetet med att söka hennes efterträdare inleds omedelbart. Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss kommer att gå in som tillförordnad universitetsdirektör till dess en ny ordinarie är utsedd och på plats.