Publicerad: 2014-11-27 16:54 | Uppdaterad: 2015-12-07 13:57

Katarina Bälter tilldelas forskningsanslag från Formas

Katarina Bälter, universitetslektor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har tilldelats ett treårigt forskningsanslag från Forskningsrådet Formas.

Studien "Matens betydelse för växthusgasutsläpp i Sverige" syftar till att fastställa hur mycket växthusgaser som kan kopplas till matintag, undersöka näringsinnehållet i en kost som ger höga utsläpp jämfört med en kost som ger låga utsläpp, jämföra intaget av näringsämnen med de Nordiska Näringsrekommendationerna, samt undersöka hur mycket utsläppen av växthusgaser skulle kunna minskas vid en övergång till mer klimatvänliga matvanor.