Publicerad: 2014-12-03 13:21 | Uppdaterad: 2014-12-03 15:05

Katarina Bälter tilldelas anslag från Riksbankens Jubileumsfond

Katarina Bälter, universitetslektor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, har tilldelats ett sabbaticalanslag från Riksbankens Jubileumsfond för att forska på Stanford om mat, miljö och hälsa.

De globala klimatmålen kommer att kräva långtgående förändringar av både tekniska system och beteenden i samtliga samhällssektorer. Idag beräknas 25-30 % av växthusgaserna komma från produktion och distribution av livsmedel. Olika livsmedel genererar olika mycket växthusgaser och därför kan man påverka mängden växthusgaser som släpps ut genom att ändrat konsumtionsmönster. Men det är viktigt att samtidigt studera vilka effekter ändrade matvanor får för samhället samt ur ett folkhälsoperspektiv.

Resultaten från projektet kan komma att få stor betydelse för vår förståelse för sambandet mellan matproduktion, livsmedelsval och klimatpåverkan i ett globalt perspektiv.

Läs mer om Katarina Bälters forskning.