Publicerad: 2023-10-16 13:20 | Uppdaterad: 2024-02-29 13:24

Kartlägger organens egna immunförsvar

Immunförsvaret i enskilda organ kan vara något helt annat än det immunförsvar som cirkulerar i blodet. Niklas Björkström forskar om bland annat leverns och livmoderns immunförsvar.

Porträtt
Professor Niklas Björkström Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

-Jag forskar om immunförsvaret i olika vävnader, som livmodern, levern och gallgångarna. Det senaste decenniet har vi förstått att många immunceller är bofasta i en vävnad och att det därför skiljer mycket mellan olika organ.

Vad vill ni veta?

-Vi studerar både immunförsvarets friska funktion och dess roll vid sjukdom som kronisk inflammation, autoimmuna tillstånd, graviditetskomplikationer och cancer. Syftet är att utveckla bättre diagnostik och hitta mål för nya behandlingar.

Nyligen publicerade vi den första beskrivningen av det immunologiska landskapet i gallgångarna. Flera läkemedelsbolag har visat intresse och vi hoppas att våra rön kan bidra till att inflammationssjukdomar i gallgångarna blir möjliga att behandla.

Angående leverns immunförsvar har min grupp forskat mycket om dess roll vid hepatit C. Vi kommer de närmaste åren att delta i ett europeiskt projekt om kombinerad hepatit B/D. Vi studerar även immunförsvar i lever och fettvävnad för att förstå hur låggradig inflammation uppstår vid fetma – något som i sin tur ofta leder till typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdom och fettlever.

Angående livmodern vill vi veta hur dess immunförsvar förändras av graviditeter och hur detta påverkar risk för olika komplikationer. I en tvillingstudie har vi sett att immunförsvaret i livmodern påverkas mycket av miljöfaktorer.

Vad är nästa steg?

-Vi har behövt plocka isär cellerna för analys, en och en. Snabb teknikutveckling gör det nu möjligt att studera dem i vävnad i 3D. Då kan vi se hur de förhåller sig till varandra. Vi är precis i det klivet.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Niklas Björkström

Professor i klinisk mikrobiologi med inriktning mot immunvirologi vid institutionen för medicin, Huddinge

Niklas Björkström är född i Kalmar 1982. Han tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 2010, disputerade vid samma lärosäte 2011 och fick sin läkarlegitimation 2013.

2011–2012 gjorde han postdoc vid National Institutes of Health, Bethesda, USA. Han blev docent 2016.

Som kliniker är han sedan 2010 verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset – idag som specialistläkare inom klinisk mikrobiologi.

Niklas Björkström har anställts som professor i klinisk mikrobiologi med inriktning mot immunvirologi vid Karolinska Institutet från 1 juli 2023.

Se en film