Publicerad: 2016-10-11 11:31 | Uppdaterad: 2024-03-21 11:34

Kartlägger biologiska mekanismer bakom psykisk ohälsa

Sophie Erhardt forskar om biologiska mekanismer bakom psykisk sjukdom. Med sin upptäckt att patienter med schizofreni har förhöjda halter av kynurensyra i hjärnan har hon lagt grunden till ett forskningsområde som dragit till sig ett stort antal forskargrupper världen över.

Sophie Erhardt

Professor i experimentell psykiatri vid institutionen för fysiologi och farmakologi

portrait of Sophie Erhardt
Professor Sophie Erhardt. Foto: Ulf Sirborn

Sophie Erhardt vill bidra till bättre diagnosticering och effektivare behandling av psykisk ohälsa genom att kartlägga biologiska mekanismer bakom sjukdomar som schizofreni, bipolär sjukdom och depression samt symtom som självmordstankar.

– Idag baseras diagnosticering av psykisk sjukdom helt på patientens berättelse och beteende – det är svårt och vi vet att det kan bli fel, säger Erhardt. Tänk om ett enkelt blodprov kunde hjälpa läkarna göra bedömningar av till exempel självmordsrisk!

Sommaren 2016 publicerade Erhardt och kollegor i Sverige, USA och Australien en upptäckt som skulle kunna leda i just den riktningen. Artikelförfattarna kunde visa ett tydligt samband mellan självmordsrisk och halten av två ämnen i blodet.

Förhöjda halter av kynurensyra

Det dominerande spåret i Sophie Erhardts forskning är dock kopplingen mellan schizofreni och förhöjda halter av kynurensyra i hjärnan– något hon började studera som doktorand. Vid den tiden intresserade frågan bara någon enstaka forskare i världen, men hennes upptäckter på området har gjort att det vuxit till en angelägenhet för ett stort antal forskargrupper världen över.

– Vår och andras forskning har nu visat att det verkligen ser ut som ett orsakssamband, och läkemedelsbolag har fått upp ögonen för området, säger hon. Nu finns hämmare av syntesen av kynurensyra som ger lovande resultat i djurstudier.

Själv går Sophie Erhardt vidare med att bland annat söka de bakomliggande orsakerna till de förhöjda kynurensyrahalterna.

– Vi har hittat väldigt spännande kopplingar till immunologisk aktivering, säger hon.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften 'From Cell to Society 2016'.

Se en film