Publicerad: 2014-01-17 10:36 | Uppdaterad: 2016-05-04 13:29

"Karriärtrappa spelar viktig roll"

"På KI råder det stor brist på tjänster på mellannivå och här behöver vi satsa kraftigt. Vår karriärtrappa kommer här spela en viktig roll". Det säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning, i en kommentar till den satsning som beslutades strax före årsskiftet.

Styrelsen för forskning beslutade den 18 december att etablera en karriärtrappa för yngre forskare. Tanken är att det ska bli en årligt återkommande utlysning av tjänster på mellannivå. Den första utlysningen sker tidigt i vår och nu läggs sista handen vid annonserna för utlysningen av medel.

– Förhoppningen är att annonserna kommer ut under andra halvan av februari, att vi får in många starka ansökningar under våren och att vi ska kunna fatta beslut under hösten, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Satsningen innebär att styrelsen för forskning utlyser medel för tjänster på tre olika nivåer: 4-åriga forskarassistenttjänster, 2-årig "forskarassistentsförlängning", och 5-åriga seniora forskartjänster. Utlysningen kommer att ske både internt inom KI och i internationell press. De sökande bedöms i konkurrens och de mest meriterade kandidaterna kommer att erbjudas medel för inrättande av tjänster.

Hans-Gustaf Ljunggren hoppas att karriärtrappan ska kunna få varje ung forskare vid KI att känna att det finns en möjlighet att gå vidare och göra karriär inom forskning. I och med att rekrytering också görs externt hoppas han att satsningen också ska kunna öppna upp för ledande forskare från andra länder och universitet att komma till KI.

– Vi har stora förhoppningar om att institutioner och andra strategiska forskningsprogram på sikt adderar tjänster till programmet, så att det blir större än vad det är nu initialt, säger han.

Text: Karin Söderlund Leifler

FAKTA/Från 2015 kommer styrelsen att finansiera tre typer av anställningar:

  • Forskarassistent - 1 miljon kr per år i fyra år, upp till 10 anställningar.
  • Forskarassistentförlängning (forskare 2 år) - 1 miljon kr per år i två år, upp till 10 anställningar.
  • Forskare - 1,2 miljoner per år i fem år, upp till 6 anställningar.

Syftet med satsningen är att rekrytera yngre toppforskare med högsta vetenskapliga kvalitet. Annonsering kommer att ske via KI:s webb och även internationellt, bland annat i Nature Jobs och Science. Första annonseringsperioden blir preliminärt i februari-mars 2014.