Publicerad: 2022-08-30 15:33 | Uppdaterad: 2022-08-30 15:58

Karriärdagar för biträdande lektorer och postdoktorer vid NVS

Karriär
Foto: Pixabay

NVS bjuder in till karriärdagar för biträdande lektorer/forskarassistenter och postdoktorer vid två tillfällen under hösten.

Onsdag den 30 november kl 13-16 i Bioclinicum, Solna: Ämne: karriärstruktur och möjligheter på KI och NVS  

Onsdag den 7 december kl 13-16 i Neo, Flemingsberg. Ämne: docentur, KI-portfölj och möjligheter vid NVS.  

Vi kommer att vara flera personer från institutionen som deltar under de två dagarna med god representation från de olika avdelningarna och mycket kompetens inom både forskning, utbildning och administration. Eric Westman stf prefekt (klinisk geriatrik) och Gunnar Nilsson ordförande docenturnämnd (primärvård och allmänmedicin), Maria Ankarcorna prefekt (neurogeriatrik), Eric Asaba stf prefekt (arbetsterapi), Ann Langius, vice ordförande docenturnämnd (omvårdnad) och Mona Hellstadius (chef för HR NVS) kommer alla att delta.   

Vi har också bjudit in representanter från karriärservice på KI och rekryteringskontoret (RU) för att delta dag ett. Vi kommer att ha kortare föreläsningar om olika ämnen (2-3) varje gång och sedan mycket tid frågor och diskussioner.  

Båda dagarna kommer också att streamas, så att människor som inte kan gå med personligen också kan titta. Frågor och diskussioner lever dock bara (men folk kan lyssna online).

Vi har preliminärbokat Sthlm mat efter dag två i Neo, så vi kan avsluta den dagen med en AW, så vi alla kan träffas och mingla efteråt.