Publicerad: 2016-02-13 00:00 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:03

Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten avgår

Anders Hamsten

Karolinska Institutets rektor, professor Anders Hamsten, ställer sin plats till förfogande. Detta besked ger han i en debattartikel i Dagens Nyheter. Samtidigt kommer den oredlighetsutredning som Karolinska Institutet genomfört mot forskaren Paolo Macchiarini att öppnas.

– Med anledning av den kritik som följt på den så kallade Macchiarini-affären har jag kommit till slutsatsen att det blir svårt för mig att med trovärdighet och kraft verka som rektor. Därför ställer jag min plats till förfogande, säger Anders Hamsten.

Anders Hamsten tog läkarexamen vid KI 1978, disputerade 1986 och genomgick specialistutbildning i hjärtsjukdomar och internmedicin vid Danderyds sjukhus 1982–1986. Han blev docent 1990 och professor 1999. Han tillträdde som rektor vid Karolinska Institutet den 1 januari 2013.

– Jag vill tacka Anders Hamsten för hans tre år som rektor på Karolinska Institutet, säger konsistoriets ordförande Lars Leijonborg. Han har medverkat till många viktiga beslut de här åren. Jag vill särskilt lyfta fram vår Strategi 2018, som i en rad konkreta punkter syftar till att göra KI till ett ännu bättre universitet. Han hade ett brett stöd från lärare, forskare och studenter när han valdes och har förblivit uppskattad. Den senaste tiden har varit svår för både KI och honom. Jag har naturligtvis respekt för hans beslut att avgå.

Ny rektor kommer att utses av regeringen på förslag från Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet. Under tiden kommer prorektor Karin Dahlman-Wright att fullgöra de uppgifter som faller på rektor.

– Jag önskar Karin Dahlman-Wright lycka till som rektor. Jag utgår ifrån att konsistoriet vid sitt sammanträde på onsdag startar en process för att utse en ordinarie rektor, vilket naturligtvis mycket väl kan bli Dahlman-Wright, säger Lars Leijonborg. Vi behöver också utse en tillförordnad prorektor.

Den granskning styrelsen fattade beslut om förra torsdagen och som utförs av Sten Heckscher, och de två andra som han har utsett, kommer att fullföljas.

Karolinska Institutet kommer också att öppna oredlighetsärendet kring forskaren Paolo Macchiarini. De senaste dagarna har KI fått nya uppgifter som ger en annan bild av tiden efter operationen på Island för den första patienten vars fall ligger till grund för några av Macchiarinis artiklar.

– Vi har nu analyserat de bilder vi sett i SVT:s dokumentär och de ger en helt annan bild av förloppet efter operationen på patienten än vi hade tidigare, säger Jan Carlstedt-Duke, professor och rektorsråd vid Karolinska Institutet. Detta stärker misstankarna om forskningsfusk av Macchiarini.

KI har också mottagit en ny anmälan om forskningsfusk i två av Machiarinis forskningsrapporter om försök på råtta.

– Vi har tittat på bilder i det materialet och eftersom flera av dem är väldigt likartade finns det tydliga misstankar om att data som finns i de publikationerna inte stämmer, säger Jan Carlstedt-Duke. Vi ska nu undersöka detta noga och få en oberoende granskning av de här uppgifterna.