Publicerad: 2010-11-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-10 10:30

Karolinska Institutets nya professorer 2010

Karolinska Institutet håller sin årliga installationshögtid på onsdag den 3 november i Berwaldhallen i Stockholm. Vid denna högtid presenteras 41 nya professorer varav elva är adjungerade och fyra gästprofessorer. Avgående professorer avtackas och akademiska priser delas ut.

Nya professorer

Marie Arsenian-Henriksson, professor i molekylär tumörbiologi m. särskild inriktning mot tumörer hos barn

Mikael Björnstedt, professor i patologi

Matteo Bottai, professor i biostatistik

Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap

Kamila Czene, professor i cancerepidemiologi med särskild inriktning mot genetisk epidemiologi

Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi

Tatiana Deliagina, professor i neurovetenskap

Lars Egevad, professor i tumörpatologi

Azita Emami, professor i omvårdnad

Ulf Eriksson, professor i vaskulär biokemi m. särskild inriktning mot tillväxtfaktorreglerande endotelcellsfunktioner

Annika Hanberg, professor i toxikologi

Erik Ingelsson, professor i kardiovaskulär epidemiologi

Birgitta Janerot Sjöberg, professor i medicinsk teknologi

Anna Krook, professor i integrativ cellfysiologi m. särskild inriktning mot signalvägar i skelettmuskel vid diabetes

Angelica Lindén-Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi m. särskild inriktning mot reproduktiv medicin

Niklas Långström, professor i psykiatrisk epidemiologi m. särskild inriktning mot utvecklingspsykiatri och våld

Louise Nygård, professor i arbetsterapi

Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa med särskild inriktning mot hälsosystemforskning

Fredrik Piehl, professor i neurologi med särskild inriktning mot experimentell-basal neurologi

Gunilla Sandborgh Englund, professor i dentala biomaterial med toxikologisk inriktning

Galina Selivanova, professor i cell- och tumörbiologi

André Stark, professor i ortopedi

Ulla Stenius, professor i yrkestoxikologi

Staffan Strömblad, professor i klinisk molekylärbiologi

Jesper Tegnér, professor i beräkningsmedicin

Torbjörn Tomson, professor i neurologi med särskild inriktning mot epilepsi

Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap

Adjungerade professorer

Carl Johan Fürst, adjungerad professor i onkologi och palliativ medicin

Niklas Hammar, adjungerad professor i epidemiologi

Folke Hammarqvist, adjungerad professor i kirurgi

Sten Hellström, adjungerad professor i öron-, näs- och halssjukdomar

Jan Jakobsson, adjungerad professor i anestesiologi

Greger Lindberg, adjungerad professor i medicinsk gastroenterologi

Anna-Lena Nordström, adjungerad professor i psykiatri

Karin Piehl Aulin, adjungerad professor i fysiologi med inriktning idrottsmedicin

Mats Remberger, adjungerad professor i transplantationsforskning

Måns Rosén, adjungerad professor i medicinsk metod-utvärdering

Marie Wickman Chantereau, adjungerad professor i platikkirurgi

Gästprofessorer

Morten Andersen, gästprofessor i farmakoepidemiologi

Ulf Bergman, gästprofessor i farmakoepidemiologi

Sten Eirik Jacobsen, gästprofessor i regenerativ medicin

Elina Toskala, gästprofessor i allergologi

Mer information om professorerna finns här