Publicerad: 2009-11-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Karolinska Institutets nya professorer 2009

[PRESSMEDDELANDE 2009-10-26] Karolinska Institutet håller sin årliga installationshögtid onsdag den 28 oktober i Berwaldhallen i Stockholm. Vid denna högtid presenteras 38 nya professorer varav sex är adjungerade och en gästprofessor. Avgående professorer avtackas och akademiska priser delas ut.

Nya professorer

 • Elias Arnér, professor i biokemi med inriktning mot selenbiokemi
 • Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi
 • Karl Ekwall, professor i medicinsk genetik med inriktning mot epigenetik
 • Rachel Fisher, professor i kardiovaskulära sjukdomar
 • Hans Gilljam, professor i folkhälsovetenskap
 • Dan Grandér, professor i experimentell onkologi
 • Per Gustavsson, professor i yrkes- ochmiljömedicin
 • Petter Gustavsson, professor i differentiell psykologi
 • Eva Hellström-Lindberg, professor i hematologi
 • Lars Holmgren, professor i tumörbiologi
 • Christina Hultman, professor i psykiatrisk epidemiologi
 • Anna Karlsson, professor i klinisk virologi
 • Sabine Koch, professor i hälsoinformatik
 • Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi
 • Anette Lohmander, professor i logopedi
 • Hooshang Nikjoo, professor i strålningsbiofysik
 • Gunnar Nilsson, professor i allmänmedicin med inriktning mot medicinsk informatik
 • Mikael Norman, professor i pediatrik med inriktning mot neonatalogi
 • Rolf Ohlsson, professor i genomisk integritet
 • Thomas Renné, professor i klinisk kemi med inriktning mot laborativ koagulationsforskning
 • Christer Sandahl, professor i samhälls- och beteendevetenskap med inriktning mot vårdvetenskap
 • Thomas Sejersen, professor i neuropediatrik med inriktning mot neuromuskulära sjukdomar
 • Peter Stenvinkel, professor i medicinska njursjukdomar
 • Cecilia Stålsby Lundborg, professor i internationell hälsa
 • Mikael Svensson, professor i neurokirurgi
 • Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i medicinsk mikrobiell patogenes
 • Jussi Taipale, professor i medicinsk systembiologi
 • Kerstin Tham, professor i arbetsterapi
 • Magnus Wickman, professor i pediatrisk allergologi
 • Peter Zaphiropoulos, professor i molekylärbiologi
 • Roman Zubarev, professor i medicinsk proteomik
 • Adjungerade professorer

 • Jörgen Borg, adjungerad professor i rehabiliteringsmedicin
 • Ann-Christin Eliasson, adjungerad professor i pediatrisk vetenskap
 • Johan Franck, adjungerad professor i klinisk alkohol- och narkotikaforskning
 • Joachim Lundahl, adjungerad professor i klinisk immunologi
 • Antal Németh, adjungerad professor i pediatrik
 • Suzanne Werner, adjungerad professor i idrottsmedicinsk rehabilitering
 • Gästprofessorer

 • Mikael Landén, gästprofessor i psykiatri
 • Priser

 • Lennart Nilsson Award tilldelas den amerikanska rymdforskaren Carolyn Porco och den iranske fotojournalisten Babak A Tafreshi.
 • Medicine doktor Axel Hirschs pris tilldelas professor Torkel Klingberg.
 • Eric K Fernströms pris tilldelas forskargruppsledare Nico Dantuma.
 • Folksams pris för epidemiologisk forskning tilldelas professor Laura Fratiglioni.
 • Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris tilldelas forskarna Kirsty Spalding och Jonas Muhr.
 • Karolinska Institutets pedagogiska pris tilldelas universitetslektor Matti Nikkola.
 • Karolinska Institutets etikpris tilldelas professor Paul Hjemdal.
 • För pressbilder och frågor, kontakta: