Publicerad: 2008-10-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Karolinska Institutets nya professorer 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-28] Karolinska Institutet håller sin årliga installationshögtid på tisdagen den 28 oktober i Berwaldhallen i Stockholm. Vid denna högtid presenteras 41 nya professorer varav elva är adjungerade och två är gästprofessorer. Avgående professorer avtackas och akademiska priser delas ut.

Nya professorer

 • Birgitta Agerberth, professor i medicinsk mikrobiell patogenes
 • Lars Agréus, professor i allmänmedicinsk gastroenterologi
 • Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi
 • Lou Brundin, professor i neuroimmunologi
 • Lars Olaf Cardell, professor i öron- näs- och halssjukdomar
 • Uno Fors, professor i medicinsk pedagogisk simulering
 • Ulf Gunnarsson, professor i kirurgi med inriktning mot kolorektal kirurgi
 • Barbro Gustafsson, professor i vårdvetenskap
 • Birgitta Henriques-Normark, professor i medicinsk mikrobiell patogenes
 • Agneta Herlitz, professor i åldrandets psykologi
 • Rikard Holmdahl, professor i medicinsk inflammationsforskning
 • Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning
 • Staffan Marklund, professor i arbetshälsovetenskap
 • Gunnar Nilsson, professor i experimentell allergiforskning
 • Agneta Nordenskjöld, professor i barnkirurgi
 • Anna Norrby-Teglund, professor i medicinsk mikrobiell patogenes
 • Mats Olsson, professor i experimentell psykologi
 • Tomas Olsson, professor i neurologi
 • John Øvretveit, professor i medicinsk organisations-, lednings- och innovationskunskap med inriktning på förbättrings- och evalueringsforskning
 • John Pernow, professor i kardiologi
 • Finn Rasmussen, professor i socialmedicin
 • Agneta Richter-Dahlfors, professor i cellulär mikrobiologi
 • Bo Runeson, professor i psykiatri
 • Anders Sundin, professor i medicinsk radiologi
 • Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin
 • Carl-Fredrik Wahlgren, professor i dermatologi och venereologi med pedagogisk inriktning
 • Lotta Widén Holmqvist, professor i sjukgymnastik
 • Weimin Ye, professor i medicinsk epidemiologi

Adjungerade professorer

 • Olof Beck, adjungerad professor i analytisk klinisk farmakologi
 • Lennart Blomqvist, adjungerad professor i i radiologi
 • Hans Gilljam, adjungerad professor i folkhälsovetenskap
 • Anders Helander, adjungerad professor i beroendeforskning
 • Thomas Kahan, adjungerad professor i internmedicin
 • Angelica Lindén Hirschberg, adjungerad professor i obstetrik och gynekologi, särskilt gynekologisk endokrinologi
 • Per-Arne Lönnqvist, adjungerad professor i pediatrisk anestesi och intensivvård
 • Hanns-Ulrich Marchall, adjungerad professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi
 • Johan Schubert, adjungerad professor i psykoterapi
 • Göran Tornling, adjungerad professor i lungmedicin
 • Sigurd Vitols, adjungerad professor i klinisk farmakologi

Gästprofessorer

 • Drew Gaffney, gästprofessor i medicinsk administration
 • Sabine Koch, gästprofessor i hälsoinformatik

Priser

 • Lennart Nilsson Award tilldelas Anders Persson, chef för Center for medical image science and visualisation, Linköpings universitet.
 • Medicine doktor Axel Hirschs pris tilldelas Bernt Eric Uhlin, professor vid Umeå universitet.
 • Eric K Fernströms pris tilldelas Camilla Sjögren, forskningsgruppledare.
 • Tore Anderssons pris för epidemiologisk forskning tilldelas Sir Michael Marmot, professor vid University College London.
 • Karolinska Institutets etikpris tilldelas Annika Tibell, docent.
 • Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik tilldelas Geoffrey R Norman, professor vid McMaster University i Hamilton, Ontario, Kanada.
 • Karolinska Institutets pedagogiska pris tilldelas Annelie Brauner, adjungerad professor och Tomas Cronholm, professor.
 • Dimitris N Chorafas pris tilldelas Gustaf Edgren, post doc.
 • Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi tilldelas Gustaf Ahlén, med dr.

Information om professorernas forskning kommer att finnas på ki.se

För frågor och porträtt, kontakta: