Publicerad: 2017-10-24 19:55 | Uppdaterad: 2017-11-06 13:14

Karolinska Institutets kommentar angående Dr Ahmadreza Djalali

Den 23 oktober 2017 skriver Nature om åtalet mot Ahmadreza Djalali, doktor och före detta forskningspartner till Karolinska Institutet: "En domare i Teheran har utdömt dödsstraff mot den iranske forskaren Ahmadreza Djalali enligt dennes hustru och diplomatiska källor i Italien.” I dag bekräftar Reuters att Dr Djalali har dömts till döden i Iran efter misstankar om spioneri.

Som rektor på Karolinska Institutet i Sverige vill jag uttrycka min djupa oro över interneringen av Dr Ahmadreza Djalali, som arresterades i Iran i fjol och nu riskerar dödsstraff.

Till dags dato har ännu ingen bevisning för hans frihetsberövande presenterats.

Dr Djalali, som är född i Iran och bosatt i Sverige, disputerade i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet 2012. Han var anknuten till Karolinska Institutet till 2016. Han undervisar vid Università degli Studi del Piemonte Orientale, Italien samt vid Vrije Universiteit Brussel, Belgien. I flera år har han samarbetat med forskare från hela världen för att förbättra kapaciteten hos sjukhus i länder med extrem fattigdom eller under påverkan av katastrofer och väpnade konflikter.

Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet och medlem i Scholars at Risk – har ett djupt engagemang för akademisk frihet och mänskliga rättigheter. Alla medborgare har rätt till vederbörligt förfarande och en rättvis rättegång, och ingen medborgare borde kunna dömas till döden. Dödsstraffet är en våldsam handling som leder till ännu mer våld, vilket står i konflikt med mänsklig värdighet, omfattande forskningsresultat och alla de värderingar som våra universitet representerar.

Vi anhåller om att Dr Djalali ska omfattas av vederbörligt förfarande och ges en rättvis rättegång.

Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet