Publicerad: 2022-04-21 16:12 | Uppdaterad: 2022-04-21 16:13

Karolinska Institutets Forskningsstiftelser 2022-2023

Utlysningen för Karolinska Institutets Forskningsbidrag är fortfarande öppen. Sista ansökningsdag är den 3 maj.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare eller gästforskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 20 000 och 50 000 kronor per person och år.

Särskild satsning på unga forskare

Utöver grundbidragen görs en särskild satsning på juniora forskare, med egna forskningsprojekt i uppstartsfasen. Bidraget är på 100 000 kronor totalt fördelat över 2 år och behöriga att få del av dessa medel är forskare som disputerat under de senaste 7 åren. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Ingen separat ansökan behöver göras, utan de ansökningar från juniora forskare inom respektive ämnesområde som bedöms ligga i topp kan komma ifråga för satsningen.

Satsningen kan endast erhållas en gång.

Vill ni läsa mer om utlysningen finns alla information här

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se