Publicerad: 2009-10-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Karolinska institutets etikpris tilldelas Paul Hjemdahl

[PRESSMEDDELANDE 2009-10-19] Karolinska Institutets etikråd har beslutat att tilldela årets etikpris till professor i klinisk farmakologi Paul Hjemdahl. Han får priset för sitt arbete med att höja de forskningsetiska kvalitetskraven, att förebygga och förbättra hantering av forskningsfusk samt med att tydliggöra rollfördelningen i samarbetet mellan universitet och läkemedelsindustri.

Paul Hjemdahl
Paul HjemdahlFoto: Ulf Sirborn

Paul Hjemdahl som är verksam vid institutionen för medicin Solna har med engagemang debatterat och försvarat högre forskningsetiska kvalitetskrav. Han har verkat för skarpare och jävsfri granskning, förebyggande insatser mot oredlighet, samt förtjänstfullt berört ömtåliga frågor för samarbetet mellan akademi och industri inom den medicinska forskningen.

Paul Hjemdahl har arbetat med forskningsetik i olika funktioner i bortåt 30 år på Karolinska Institutet och var även sekreterare i medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik i 15 år. Som klinisk farmakolog studerar han själv sjukdomsmekanismer och läkemedelseffekter i behandlingen av patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets installationshögtid i Berwaldhallen den 28 oktober 2009.

För frågor, kontakta: