Publicerad: 2014-06-25 07:55 | Uppdaterad: 2014-06-25 08:00

Karolinska Institutets etikpris till Göran Tomson

2014 års etikpris vid Karolinska Institutet tilldelas Göran Tomson, professor i internationell hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Bild på GöranTomsonGöran Tomson får priset för att han genom hela sin verksamhet konsekvent omsatt tillämpad etik i undervisning, forskning och skapande av akademiska nätverk. På detta sätt har han påverkat både nationella och internationella policydokument vilket har bidragit till att förbättra kvalitet och effekt på hälso- och sjukvård i fattiga länder och befolkningar.

– Genom sitt arbete har Göran Tomson varit med att förebygga fattigdom och bidragit till en ökad förståelse mellan olika kulturer. Han har ett etiskt och moraliskt engagemang som han omsätter i daglig handling, säger Niels Lynöe, ordförande i Etikrådet vid Karolinska Institutet.

Göran Tomson har dragit upp riktlinjerna för Karolinska Institutets Afrikastrategi och arbetar nu med att förbättra vårdkvalitet i låg- och medelinkomstländer genom WHO:s "Alliance for Health Systems and Policy Research". Göran Tomson har även med starkt engagerat sig för att få igång en internationell samverkan mot det kollektiva hot antibiotikaresistensen utgör.

Läs mer om Göran Tomsons forskning och arbete här

Karolinska Institutets etikpris delas ut årligen till person eller grupp verksam vid Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid universitetet. Pristagare utses av Etikrådet vid Karolinska Institutet. Syftet med priset är att öka det etiska medvetandet och att uppmärksamma goda förebilder bland medarbetarna. Priset utdelas vid Karolinska Institutets installationshögtid den 17 oktober 2014.