Publicerad: 2012-09-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Karolinska Institutets audionomprogram får betyget "hög kvalitet"

[NYHET 2012-08-29] I dag, onsdagen den 29 augusti, publicerade Högskoleverket resultaten från kvalitetsutvärderingar av huvudområdet audiologi och audionomexamen. Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet får betyget "hög kvalitet".

- Vi fick betyget "hög kvalitet" denna gång, men genom vårt arbete med ständig utveckling av utbildningens kvalitet och en ännu starkare forskningsanknytning strävar vi efter att nå "mycket hög kvalitet" nästa gång, säger Ann-Christin Johnson, programdirektor för audionomprogrammet.

Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet leder till två olika examina: Audionomexamen, en yrkesexamen, samt en akademisk Medicine kandidatexamen i audiologi.

Betygen i Högskoleverkets utvärderingar grundar sig främst på studenternas examensarbeten och hur de uppnår målen med utbildningen. Dessutom tillkommer lärosätenas självvärderingar, gruppintervjuer med studenter om deras erfarenheter samt alumni-enkäter. Samtliga utbildningar tilldelas betyg enligt tre omdömen: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Näst på tur bland KIs utbildningar står utvärderingar av arbetsterapeutexamen, logopedexamen, optikerexamen och sjukgymnastexamen.