Publicerad: 2012-11-13 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-16 16:07

Karolinska Institutet värvar toppforskare från Harvard

Karolinska Institutet har rekryterat professor Kenneth Chien, som är en internationell auktoritet inom forskning kring hjärt- kärlsjukdom. På Karolinska Institutet ska professor Chien leda ett forskningsteam som utifrån ärftlighetsfaktorer för hjärtsjukdom ska söka nya vägar och ny praxis för regenerativ medicin. Genom ökad kunskap om hjärtats utveckling är målet att finna metoder att reparera skadade hjärtmuskelceller.

Kenneth Chien är idag professor vid institutionen för stamcellsforskning och regenerativ biologi vid Harvarduniversitetet i Cambridge, USA. Han är medlem av Harvards stamcellsinstitut, där han tidigare också ledde universitets stamcellsprogram med inriktning på hjärt- kärlsjukdom. Sedan juli 2005 är han vetenskaplig ledare för Cardiovascular Research Center vid Massachusetts General Hospital. Kenneth Chien har under flera decennier varit en mycket aktiv forskare och tagit fram nya behandlingar och strategier för att förebygga uppkomsten och utvecklingen av hjärtinfarkt.

– Det här är en riktig stjärnrekrytering, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet. Att få hit en forskare av Kenneth Chiens kaliber ger oss möjlighet att flytta fram positionerna i den internationella konkurrensen. Dessutom kommer han att vara en inspirationskälla för forskare och studenter på Karolinska Institutet.

– Det är ett privilegium att få arbeta på Karolinska Institutet. Forskningsmiljön där ger möjlighet till mycket avancerade studier i grundläggande stamcellsbiologi, där vi kan ta viktiga steg mot nya behandlingar inom regenerativ medicin, säger professor Kenneth Chien.

– Jag ser också fram emot att tillsammans med kolleger på Karolinska Institutet bygga upp ett internationellt forskningsprogram för att på plats i Stockholm utbilda framtidens läkare och forskare, säger Kenneth Chien.

Kenneth Chien tillträder sin tjänst som professor vid Karolinska Institutet den 1 januari 2013, och hans forskningslaboratorium placeras vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Campus Solna. Han kommer även att arbeta vid institutionen för medicin, Campus Huddinge.