Publicerad: 2016-04-22 17:15 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:01

Karolinska Institutet utreder nytt ärende med forskaren Paolo Macchiarini

Karolinska Institutet utreder ytterligare ett fall av misstänkt oredlighet i forskning där Paolo Macchiarini är delaktig. Fallet gäller en vetenskaplig artikel där forskaren Paolo Macchiarini är en av författarna och ärendet upptäcktes vid en inventering som universitetet genomför för att upptäcka oredlighet i forskning.

Det aktuella ärendet gäller en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Respiration i slutet av november 2015. Det föreligger oklarheter i artikeln, bland annat vad gäller etikprövningstillstånd.

- Jag fick ärendet på mitt bord i förra veckan och vi har analyserat det och kommer att kräva in svar från de inblandade forskarna. Efter det beslutar vi om vi ska lämna ärendet vidare för extern granskning, säger Henrik Grönberg, prorektor vid Karolinska Institutet, KI.

Karolinska Universitetssjukhuset är informerade om ärendet.

Läs vårt pressmeddelande.

FAKTA: SÅ UTREDER KI MISSTÄNKT OREDLIGHET I FORSKNING
1. Enligt Högskoleförordningen är det lärosätet, där misstanke om oredlighet föreligger, som själva ska utreda frågan.
2. Ärende initieras, till exempel med en inkommande anmälan.
3. KI:s jurister får ärendet för handläggning.
4. Samtliga inblandade kontaktas och ges möjlighet att kommentera och svara på anmälan.
5. Utifrån anmälan och svaren gör KI en bedömning om ärendet ska skickas för extern sakkunniggranskning. Detta görs antingen av en extern granskare som utses av rektor eller av centrala etikprövningsnämnden vid Vetenskapsrådet.
6. Den externa sakkunniggranskningen skickas till anmälare och anmäld/a som får inkomma med synpunkter.
7. Rektor tar beslut om oredlighet i forskning föreligger.