Publicerad: 2014-05-23 11:28 | Uppdaterad: 2015-10-08 16:00

Karolinska Institutet toppar svensk rankinglista

Karolinska Institutet toppar även i år Sveriges universitetsranking, Uranks, sammanlagda rankning av landets universitet och högskolor. I kategorierna vård och medicin ligger KI på andra respektive tredje plats.

Organisationen Sveriges universitetsranking, Urank, rankar varje år sedan 2007 landets universitet och högskolor. Karolinska Institutet kniper i år – liksom förra året – den totala förstaplatsen på listan. I kategorierna ”vård” och ”medicin” hamnar Karolinska Institutet på andra respektive tredje plats, medan Lunds Universitet intar förstaplatserna.

– Studerar man de underliggande indikatorerna framgår att KI:s främsta styrkeområden är forskning och internationalisering, särskilt inom kategorin medicin. Detta får större genomslag i till exempel internationella rankningar, medan Urank har inslag av nationellt och interregionalt fokus, säger Björn Forslöw, omvärldsanalytiker på KI.

Förändringarna i medicin- och vårdrankingarna är små sedan föregående år, enligt Urank.

Rankningen baseras bland annat på data från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån. Totalt sammanvägs 27 variabler som ska belysa olika aspekter av utbildningen: studenterna, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund.

Text: Sara Nilsson