Publicerad: 2009-05-05 15:00 | Uppdaterad: 2016-03-22 19:24

Karolinska Institutet stödjer Olle Stendahls förslag

Slutbetänkandet för utredningen av den kliniska forskningen presenterades idag på en presskonferens. Där föreslår utredaren Olle Stendahl att universiteten och universitetssjukhusen ska arbeta mer integrerat i så kallade universitetsmedicinska centra. Detta stöds av Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

– Jag tror dock inte att det är nödvändigt att bilda bolag för att uppnå en bättre integrering mellan vård och forskning, säger hon.

– I Stockholm har en unik samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting startat inom forskning och utbildning. Nu är vi beredda att prova en modell för samstyrning som även omfattar vården. Stockholm skulle kunna bli föregångare i Sverige, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Utöver att erbjuda medborgarna sjukvård, har universitetssjukhusen uppdraget att svara för den långsiktiga utvecklingen av vården; behandlingar och tekniska innovationer. Universitetssjukhusen ska också utbilda framtidens vårdpersonal och ansvara för att sprida ny kunskap till redan verksam personal. Problemet är att sjukhusen inte längre klarar samtliga tre uppdrag - vård, utbildning och forskning - på ett optimalt sätt.

En viktig orsak är att de med få undantag tampas med ständiga budgetunderskott. Ett annat problem handlar om styrning och organisation. Ett svenskt universitetssjukhus har i praktiken två huvudmän: landstinget som svarar för vård och infrastruktur och det statliga universitetet som svarar för forskning och utbildning. Ingenstans inom landstingssfären blir en sjukhusdirektör eller klinikchef värderad utifrån hur han eller hon lyckas med forskning och utbildning. Under dessa förhållanden blir långsiktiga utbildningsåtaganden och forskningsstrategier svåra att upprätthålla.

– Det står allt mer klart att räddningen för universitetssjukvården är gemensam ledning för vård, forskning och utbildning. Universitetssjukhusen och de medicinska fakulteterna måste helt enkelt styra tillsammans. Först då kan gemensamma strategier och mål sättas upp och de anställda slipper dubbla budskap och målkonflikter, säger Harriet Wallberg-Henriksson.