Publicerad: 2015-03-11 07:47 | Uppdaterad: 2015-03-11 08:19

Karolinska Institutet startar MOOC-kurs i e-hälsa

Karolinska Institutet startar en global webbaserad MOOC-kurs i e-hälsa. Kursen handlar om att studera metoder och tekniker för insamling, hantering och utvärdering av medicinsk information och ges genom den internationella utbildningskoncernen edX.

MOOC står för Massive Open Online Course och är ett sätt att göra utbildningar tillgängliga för studenter över hela världen. KI erbjuder sedan fem år ett masterprogram inom e-hälsa (hälsoinformatik) och nu startar universitetet även en webbaserad kurs i ämnet.

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper om hälsoinformatik och hur informationshanteringen inom vård och omsorg kan bli både säker och effektiv.

– IT-projekt inom vården kräver gedigen kunskap om behov inom den medicinska sektorn med samtidig förståelse för teknikens styrkor och begränsningar. E-hälsa kan förbättra mycket i vården, men det behövs mer insikter om vilka inbyggda problem som finns inom området. Dessa kunskaper kommer vi att bidra med i kursen, säger kursansvarig Sabine Koch, professor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik.

MOOC-kursen i e-hälsa startar den 22 april 2015.

Här kan du läsa mer om kursen i e-hälsa.