Publicerad: 2013-12-06 12:22 | Uppdaterad: 2014-01-16 14:00

Karolinska Institutet sörjer Nelson Mandelas bortgång

Nelson Mandela var en stor förebild för oss alla. Hans osjälviska kamp för människors lika värde är en källa till inspiration för fortsatt arbete för jämlikhet och frihet.

Vi hyllar honom för hans unika insatser för att stoppa den globala HIV/AIDS-epidemin.

Det är en stor ära för oss att Nelson Mandela accepterade att bli hedersdoktor vid Karolinska Institutet år 2005. Vi sörjer idag en stor ledares bortgång.

Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet