Publicerad: 2014-12-16 09:27 | Uppdaterad: 2015-11-26 17:43

Karolinska Institutet söker vicerektor för internationella frågor

För att stärka KI:s ställning som ett internationellt ledande medicinskt universitet har KI inlett rekryteringen av en vicerektor med ansvar för internationella frågor.

Till uppdraget som vicerektor söker KI en person som har omfattande erfarenhet av internationellt samarbete, lång erfarenhet av arbete som internationellt ledande forskare vid medicinsk fakultet eller annan liknande forskningsorganisation samt har visat prov på ett välfungerande ledarskap under arbete på hög nivå i en komplex organisation.

I det aktuella uppdraget som vicerektor för internationella frågor ingår ett övergripande ansvar för KI:s internationella frågor, särskilt arbetet med universitetsövergripande långsiktiga allianser med ledande internationella universitet och forskningsinstitut. Denna nya funktion ska, tillsammans med vicerektorn för innovationer och samverkan med näringslivet respektive vicerektorn för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård, stärka universitetets ledning och ha viktiga funktioner i genomförandet av Strategi 2018.

Rekryteringen beräknas vara avslutad till april 2015. Det är slutligen rektor Anders Hamsten som utser vicerektor för internationella frågor, på gemensamt förslag av dekanerna för utbildning, forskarutbildning och forskning. Uppdraget, som kan kombineras med annan verksamhet inom eller utom KI, följer rektors anställningsperiod och omfattar tre år med möjlighet till förlängning.

Annons – vicerektor för internationella frågor.