Publicerad: 2012-09-20 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-17 11:12

Karolinska Institutet satsar 60 miljoner på morgondagens forskarstjärnor

Karolinska Institutet kommer inom kort att utlysa medel till 20 anställningar som forskarassistenter. Syftet är att locka de bästa unga forskarna till Karolinska Institutet.

Återinförandet av en fyraårig karriäranställning gör det nu möjligt för Karolinska Institutet att sjösätta en stor satsning på unga forskare. I oktober 2012 sker en öppen utlysning både nationellt och internationellt. Det är möjligt att söka anställningarna i upp till sju år efter doktorsexamen.

– Vi välkomnar möjligheten att åter kunna erbjuda karriärtjänster för unga forskare, säger professor Martin Ingvar, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet. Detta är en stor och viktig satsning för oss. Att få hit unga begåvningar innebär en förnyelse som är avgörande för den akademiska miljön.

Som forskarassistent är det möjligt att pröva sina vingar som självständig forskare. Satsningen är en del i Karolinska Institutets strävan att säkerställa ett tydligt karriärsystem för den som vill satsa på forskning. Styrelsen för forskning avser återkomma årligen med ytterligare utlysningar av anställningar för unga forskare.