Publicerad: 2014-08-26 08:38 | Uppdaterad: 2014-08-26 08:45

Karolinska Institutet rekryterar internationell innovations- och affärsutvecklare av toppklass

Karolinska Institutet har rekryterat professor Alexander von Gabain till den nyinrättade tjänsten som vicerektor för innovation och samverkan med näringslivet. Han kommer att ansvara för utvecklingen av Karolinska Institutets innovationssystem och för etablering av bredare former av samverkan med näringslivet.

Alexander von Gabain. Foto Andi BrucknerAlexander von Gabain är internationellt känd, och erkänd inom akademi, bioteknikindustri och life science för sitt sätt att arbeta med den så kallade kunskapstriangeln – forskning, utbildning och företagsutveckling – med entreprenören i förarsätet.

– Jag är verkligen glad över att Alexander von Gabain återvänder till Karolinska Institutet och det här uppdraget, som är mycket viktigt både för oss och Sverige, säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten. Jag är övertygad om att han tillsammans med våra forskare och samarbetspartners kommer att stärka innovationskraften vid vårt universitet och omsätta den i företagsutveckling och implementering i hälso- och sjukvården.

­– Karolinska Institutet är redan världskänt för sitt starka kunskapskapital, och jag tror att KI kommer att ta en ledarroll i framtidens akademiska landskap, säger Alexander von Gabain. När alla kompetenser samverkar blir det möjligt att driva utvecklingen, från student till entreprenör, från forskning till färdig produkt, från laboratoriet till patienten.

Alexander von Gabain är född 1950. 1978 doktorerade han i molekylärbiologi vid universitetet i Heidelberg och gjorde därefter sin post-doc vid Stanford University Medical Center. Under 80- och 90-talen var han verksam vid Umeå universitet och Karolinska Institutet, och samtidigt rådgivare till läkemedels- och bioteknikföretag. Hans egen forskning har resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar, böcker och patent.

Mellan 1993 och 1998 ledde han institutionen för mikrobiologi vid universitetet i Wien och tog initiativ till ett partnerskap mellan universitetet och läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim.

1998 grundade han vaccintillverkaren Intercell AG, och som dess VD ledde han företaget till börsintroduktion. Senare slogs företaget ihop med biotechföretaget Valneva som börsintroducerades i Paris och Wien.

Von Gabain fortsatte att arbeta med affärsutveckling inom bioteknikområdet och har som ansvarig för företagsinkubatorn vid universiteten i Wien medverkat till över 140 företagsstarter.

2008 valdes Alexander von Gabain in i styrelsen för European Institute of Innovation and Technology (EIT), och mellan 2011 och 2014 var han dess ordförande. Under hans ledarskap har EIT utvecklats till en investeringsfond för innovationer med en budget för de kommande sju åren på över 2,8 miljarder euro.

Hans insatser har uppmärksammats genom en rad prestigefyllda utmärkelser från akademin och industrin och med hedersmedlemskap i vetenskapliga samfund, bland annat i den svenska Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.