Publicerad: 2014-06-25 16:16 | Uppdaterad: 2014-06-26 09:03

Karolinska Institutet rekryterar ännu en internationell toppforskare

Vetenskapsrådet har beslutat att ge Karolinska Institutet ytterligare finansiering för internationell rekrytering av framstående forskare. Nu rekryteras den spanske cancerforskaren Óscar Fernandez-Capetillo, vilket blir den femte topprekryteringen på kort tid.

Óscar Fernandez-CapetilloI maj beviljade Vetenskapsrådet finansiering med 522 miljoner kronor för etablerandet av fyra forskningsmiljöer av internationell toppklass vid Karolinska Institutet. Till det läggs nu ytterligare 71 miljoner för rekrytering av Óscar Fernandez-Capetillo vars forskning handlar om DNA-skador orsakade av replikativ stress (RS). Det är redan visat att RS bidrar till både cancer och åldrande och Fernandez-Capetillos mål är att utveckla metoder och läkemedel för att reparera skadat DNA.

– Den här rekryteringen passar mycket bra in i de stora investeringar vi gjort inom molekylär och translationell medicin vid KI och SciLifeLab, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet. Fernandez-Capetillos forskning kommer att komplettera befintliga forskargrupper och ha stor betydelse för KI:s cancerforskning och läkemedelsutveckling i Sverige.

Óscar Fernandez-Capetillo är idag forskargruppsledare vid Genomic Instability Group, Spanish National Cancer Research Centre. och även verksam vid Howard Hughes Medical Institute i Maryland, USA. Hans arbete har fått stort internationellt erkännande, bland annat genom The Eppendorf Award for Young Investigators.

Läs mer om Óscar Fernandez-Capetillo

Tidigare rekryteringar inom ramen för Vetenskapsrådets program för internationell rekrytering av framstående forskare.