Publicerad: 2010-07-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Karolinska Institutet på ESOF i juli

[Multimedia release 20100425] Att evolutionen gjort människans hjärna långsammare och hur svensk forskning kan bidra till framtida möjliga nervcellstransplantationer, det är två av flera ämnen som Karolinska Institutet lyfter fram vid årets Euroscience Open Forum (ESOF) i Turin, Italien 2-7 juli.

Carl Johan Sundberg

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nu bidrar forskare och medarbetare från Karolinska Institutet till Europas största tvärvetenskapliga samlingsplats med nyheter om alltifrån neurovetenskap till bioentreprenörskap. Carl Johan Sundberg, docent och universitetslektor på Karolinska Institutet, är grundare och initiativtagare till ESOF:

- ESOF är en unik mötesplats där beslutsfattare, forskare, journalister och allmänhet möts och diskuterar forskning och gemensamma utmaningar som världen står inför som till exempel klimatförändringar, energifrågan och hoten från infektionssjukdomar, säger Carl Johan Sundberg.

- Karolinska Institutet har mycket att bidra med men vi är också där för att lära.

Bland annat medverkar Danielle Lewensohn, som forskar och undervisar inom "intellectual property management" vid enheten för bioentreprenörskap.

- Idag behöver forskare ha kunskap om IP eller intellectual property. De är ju en del av den växande kunskapsekonomin, en ekonomi där inte längre enbart produkter konkurrerar utan där konkurrensen står mellan hjärnor och laboratorium, säger Danielle Lewensohn, forskare.

Jessica Norrbom, projektledare vid enheten för bioentreprenörskap kommer att hålla en workshop, "Free your mind and the rest will follow - Use entrepreneurial tools to boost your career".

- Syftet med workshopen är att forskare och doktorander ska få tillgång till verktyg som hjälper dem att identifiera sina framtida karriärmål. På workshopen använder vi entreprenören som modell.

Professor Giorgio Innocenti från institutionen för neurovetenskap är med och arrangerar seminariet "Neuroscience, technology and the self-image of man", dit några av världens mest framstående forskare inom området deltar.

- Vi presenterar spännande forskningsrön som visar att människans hjärna är långsammare än makakers och schimpansers. Evolutionen har gjort vår hjärna långsammare i takt med att hjärnan har växt. Den kunskapen kan till exempel användas för att hjälpa forskare som arbetar med artificiell intelligens, och för fortsatt forskning kring autism, schizofreni och dyslexi, multipel skleros, säger professor Giorgio Innocenti.

Ernest Arenas, professor i stamcellsneurologi presenterar sina nya rön på seminariet "Cells, tissues, organs, and organisms: evolution of reparative processes in complex biological structures". Arenas föredrag har rubriken "Generation and Regeneration of dopamine neurons: Therapeutic approches to Parkinson´s disease".

- Om vi kan förstå hur dopaminproducerade nervceller bildas i kroppen, kan vi kanske odla dessa nervceller. Förhoppningen är att i framtiden kunna transplantera och ersätta dessa celler som dött hos Parkinsonpatienter, säger professor Ernest Arenas.

Workshopen "Re-defining the research university collaborating over and beyond the walls of tradition" har initierats av Karolinska Institutets Framtidsråd och rektor, som en del av universitetets 200-årsjubileum. Johanna Diehl sitter i organisationskommittén:

- Deltagarna kommer att få diskutera utmaningar som morgondagens studenter, lärare, forskare och administratörer står inför. Syftet är att hitta konkreta idéer till förändring.

ESOF arrangeras vartannat år och har växt för varje år sedan starten i Stockholm 2004. I år deltar 5 000 personer i de 120 olika programpunkterna och 20 specialföreläsningar.

För ytterligare information, kontakta: