Publicerad: 2012-07-11 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 09:27

Karolinska Institutet på ESOF 2012

Möjligheter att utnyttja datorstimulerade 3D-miljöer i samband med medicinsk forskning, och lämpliga insatser för att förbättra hälsan hos kvinnor och män i högre åldrar, är två av flera teman som forskare från Karolinska Institutet lyfter fram vid årets Euroscience Open Forum (ESOF) i Dublin, Irland, den 11-15 juli 2012.

ESOF är Europas största tvärvetenskapliga samlingsplats för forskare som vill diskutera nyheter inom akademi och forskning i ämnen alltifrån neurovetenskap till bioentrepenörskap. Carl Johan Sundberg, docent och universitetslektor på Karolinska Institutet, är grundare och initiativtagare till ESOF som arrangeras vartannat år i någon europeisk stad.

– ESOF är en unik mötesplats där beslutsfattare, forskare, journalister och allmänhet möts och diskuterar forskning och gemensamma utmaningar som världen står inför som till exempel klimatförändringar, energifrågan och hoten från infektionssjukdomar. Karolinska Institutet har mycket att bidra med men vi är också där för att lära, förklarar Carl Johan Sundberg.

Vid ESOF 2012 är han moderator på seminariet "The virtual future of healthcare" (lördagen den 14 juli kl 8.00-9.30 i Ecocem Room), ett seminarium med paneldiskussion, där själva panelen utgör en demonstration av virtuella tillämpningar. Vissa personer i panelen kommer att befinna sig i USA eller någon annanstans i Europa, men delta i seminariet genom sina "avatarer" (virtuella projektioner) i möteslokalen i Dublin. Målsättningen med detta seminarium är att ge en glimt av begreppet "virtual worlds" (VW), och att visa hur datorsimulerade miljöer i 3D kan användas i en mängd tillämpningar inom sjukvårdens många områden.

Professor Laura Fratiglioni från Karolinska Institutet deltar i paneldiskussionen "Ageing in Europe: Abyss or opportunity?" (söndagen den 15 juli kl 13.15-14.45 i Wicklow Hall 2A). Hon visar forskningsresultat som pekar på att åtgärder för bättre hälsa bland kvinnor och män i åldrarna 75+ inte bara är nödvändiga utan också fullt görliga.

– Det handlar om enkla åtgärder som bevisligen ger kraftfulla resultat, förklarar Laura Fratiglioni. Det är vetenskapligt visat att vi kan förbättra hälsan hos äldre bara genom att stimulera dem till en aktivare livsstil, såväl fysiskt och psykiskt som socialt. Sådana åtgärder förebygger både kardiovaskulär sjuklighet och demensutveckling, två hälsorisker som är ett vanligt problem hos personer i högre åldrar.

Vid seminariet diskuteras också möjligheterna för grundforskning inom olika områden att tjäna som underlag för policyn och politiska beslut.

Pauline Mattsson, även hon forskare vid Karolinska Institutet och specialist inom bioentrepenöskap och innovation, leder seminariet "Opportunities and challenges for the next generation of European scholars", (söndagen den 15 juli kl 13.15-14.45 i Liffey Hall 1). Diskussionen här utgår ifrån resultaten från en enkät bland mer än 18 000 unga forskare i Europa gällande deras yrkessituation och karriärutsikter inom akademin.

– Unga forskare i Europa möts av hårda villkor just nu, såväl inom yrket som privat. Det är fallet särskilt i länder som drabbats av finanskrisen, till exempel medelhavsländerna, säger Pauline Mattsson.

– Unga forskare som avslutat perioden som postdoktorer känner oro, bland annat för att karriärmöjligheterna inom akademin har försämrats i ett flertal länder på senare tid. Minskade möjligheter till fasta anställningar eller för deltagande i långsiktiga projekt gör att begåvade unga forskare tenderar att vända akademin ryggen och söka karriärvägar på annat håll, tillägger hon.

Pauline Mattsson hoppas att paneldiskussionen vid ESOF 2012 blir en varningsklocka för beslutsfattare om att utvecklingen måste uppmärksammas och åtgärdas.

Nils Wilking, docent och anknuten till institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, ska föreläsa om vad individanpassad cancerterapi egentligen kostar sjukvården. ("The true cost of personalised cancer medicine", söndagen den 15 juli kl 13.15-14.45 i Wicklow Meeting Room 1.)

Revolutionen i användningen av individanpassade läkemedel mot cancer har lett till debatt kring behandlingsresultat kontra kostnadseffektivitet. Seminariet i Dublin kommer bland annat att diskutera hur modern cancerdiagnostik kan utnyttjas vid användningen av skräddarsydda läkemedelsterapier. Målsättningen är att kunna gruppera patienterna med utgångspunkt från hur de förväntas svara på en eventuell individanpassad cancerbehandling.