Publicerad: 2009-09-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Karolinska Institutet ökar samarbetet med universitet i Singapore

[PRESSMEDDELANDE] Karolinska Institutet (KI) och Nanyang Technological University (NTU), ett av Singapores ledande universitet inom vetenskap och teknik, har startat ett nytt samarbete kring ett gemensamt doktorandprogram inom biomedicin.

En delegation från KI ledd av rektor Harriet Wallberg-Henriksson är just nu på besök på NTU för att lansera det gemensamma doktorandprogrammet och för att stärka de bilaterala banden.

- Högre utbildning är idag global, universiteten måste utbilda forskare med kunskaper som inte bara räcker nationellt utan även globalt. Samarbetet med NTU erbjuder en unik möjlighet till breddning inom det tekniska området, helt i linje med den strategi vi redan har med de tekniska universiteten i Sverige. Det kommer förhoppningsvis att locka fler forskare till framtida projekt mellan KI och Singapore, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Det gemensamma doktorandprogrammet startade i augusti 2009 och erbjuder upp till fyra platser per år. Konkurrensen om platserna förväntas bli hård eftersom programmet kan leda till forskning på toppnivå, till vetenskapsutbyte och unika kulturella erfarenheter. Studenterna kommer att tillbringa ungefär lika lång tid av utbildningen på KI respektive NTU. Exakt hur lång tid som tillbringas på de olika institutionerna beror på typen av forskningsprojekt.

Efter det fyraåriga programmet får studenterna dubbla doktorsexamen, det vill säga en doktorsexamen från KI och en från NTU. De kandidater som antas till programmet kommer att kunna söka stipendierna Nanyang President Graduate Scholarships eller NTU Research Student Scholarships.

I oktober 2008 skrev de två universiteten under ett allmänt samarbetsavtal och i januari 2008 ett avtal som ska främja student- och fakultetsutbyten. Avsiktsförklaringen för det gemensamma doktorandprogrammet skrevs under av KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson och professor Bertil Andersson, prorektor vid NTU.

- Det gläder mig att Karolinska Institutet är vår partner i NTUs första gemensamma doktorandprogram inom biomedicinsk forskning. Tillsammans kommer vi att stärka befintliga forskningsprojekt, stödja samarbeten som kan utnyttja KIs styrka inom translationell forskning och låta studenter få del av forskning inom biovetenskap som syftar till att förbättra folkhälsan, säger Bertil Andersson.

Nanyang Technological University (NTU) är ett forskningsintensivt universitet som rankas bland världens 100 främsta. NTU består av fyra college med sammanlagt tolv skolor inom områdena ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, handel och humaniora. NTU är Singapores främsta naturvetenskapliga och tekniska universitet med stor internationell räckvidd genom akademiska och forskningsrelaterade partnerskap med toppinstitutioner i USA, Europa och Asien.

För frågor, kontakta: