Publicerad: 2011-11-28 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 08:30

Karolinska Institutet och Mayo Clinic stärker sitt samarbete

Karolinska Institutets samarbete med en av världens mest framstående hälsoorganisationer, Mayo Clinic, fördjupas nu genom ett formellt avtal. En delegation från Mayo Clinic kommer till Stockholm och samarbetet uppmärksammas med en stor internationell konferens.

Journalister är välkomna till konferensen Mayo-KI Meeting där samarbetsavtalet undertecknas och världsledande forskning inom regenerativ medicin, diabetes och metabolism presenteras. Det finns även möjlighet att intervjua doktor Robert Rizza, dekanus för forskning vid Mayo Clinic, och Terrence Cascino, dekanus för utbildning vid Mayo Clinic.

Konferensen äger rum torsdagen den 1 december till lördagen den 3 december, för exakta tider och plats, se bifogat program.

Mayo Clinic är en amerikansk organisation inom medicin och hälsa, en förebild för sin kliniska forskning och organisation av sjukvård. Mer än en miljon patienter får vård genom Mayo Clinic varje år och organisationen rymmer såväl universitet med fem medicinska fakulteter som sjukhus, primär-, sekundär- och tertiärvårdsinrättningar och laboratorium runtom i USA.

– Mayo Clinic har lyckats kombinera världsledande forskning med världsledande vård och vi har mycket att lära av dem organisatorisk och administrativt, hur man anpassar verksamheten för förstklassig sjukvård samtidigt som man bedriver patientnära forskning. De kan också lära av oss. Här har vi en lång tradition av klinisk forskning och det är vanligare att läkare forskar och har forskarutbildning här än det är i USA, säger Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

Karolinska Institutet är ett av världens mest välrenommerade medicinska universitet, nyligen rankat som nummer fem i Europa för sin höga kvalitet. Samarbetet med Mayo Clinic är ett led i en ny strategi att öka utbytet med utlandet för att ytterligare stärka Karolinska Institutet i den internationella konkurrensen. Målet är att ha några få men starka samarbetspartners.

– Samarbetet med Mayo Clinic kommer att bli bredare än vanligt. Förutom student- och doktorandutbyten ingår även samarbeten mellan administrativ personal och innovationsverksamheten. På sikt är det troligt att detta samarbete breddas ännu mer, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

– Vi ser fram emot att få samarbeta med våra kollegor vid Karolinska Institutet för att utveckla hälso- och sjukvården för alla, säger Robert Rizza, MD, och dekanus för forskning vid Mayo Clinic. Det här avtalet är inte ett sedvanligt avtal mellan två universitet utan ett historiskt ramavtal som helt kommer att förändra den medicinska vetenskapen, och är för oss på Mayo Clinic ett sätt att nå ut med vår humanitära uppgift i världen.

– Karolinska Institutet och Mayo Clinic kommer att arbeta sida vid sida för att utbyta och utveckla nya utbildningsmetoder samt utbilda nästa generation av vårdgivare. Detta avtal är en spännande och betydelsefull milstolpe, säger Terrence Cascino, dekanus för utbildning vid Mayo Clinic.

Det känns också naturligt att de två organisationerna närmar sig varandra. Det var omkring 15 år sedan de första kontakterna togs mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic inom områdena diabetes och nutrition. Nu fördjupas detta och samtidigt tillkommer ett utbyte inom området regenerativ medicin där både Karolinska Institutet och Mayo Clinic har framstående forskare och utbildare. En av dessa kliniker och forskare är Andre Terzic, professor vid Mayo Clinic, som har gjort mycket för att öka förståelsen för hjärtats molekylära mekanismer och som kommer till konferensen för att tala om regenerativa lösningar vid hjärtsvikt.

Robert Rizza och Terrence Cascino medverkar vid konferensen liksom Harriet Wallberg-Henriksson. En av initiativtagarna till det ursprungliga samarbetet, Sree Nair, professor vid Mayo Clinic, finns också på plats. Hans forskning är inriktad på åldrandets påverkan på muskler.