Publicerad: 2017-12-14 09:17 | Uppdaterad: 2017-12-15 15:29

Karolinska Institutet och KI Innovations satsar gemensamt på ökat nyttiggörande

Nu tar Karolinska Institutet initiativ för att samordna, utveckla och effektivisera stöd till forskare och studenter när det gäller nyttiggörande av forskningsresultat. Det sker genom att KI Innovations utöver redan etablerade verksamheter också får uppdraget att driva KIs innovationskontor.

KI Innovations verksamhet har sedan tidigare fokus på affärsrådgivning, marknads- och patentfrågor samt affärsutveckling.

Nu har ett avtal träffats om ett utökat uppdrag innefattande att driva KIs innovationskontor. Detta viktiga uppdrag innebär en utökad kommunikation mot KIs verksamhet med fokus på inspiration, rådgivning och vägledning inom idéutveckling och innovationsfrågor för forskare, studenter och andra anställda. Syftet är att öka kunskapen om dessa möjligheter, och att synliggöra resultaten av dem, hos såväl medarbetare som studenter vid KI.

Därutöver har KI Innovations under året kvalificerat sig för Vinnovas Excellensprogram för inkubatorer, vilket ger möjlighet att erbjuda tidiga life science bolag stöd att utvecklas.

Tillsammans kommer dessa tre uppdrag när de nu integreras att bidra till en effektivare innovationsverksamhet med målet att leda till mer nyttiggörande och kommersialisering av såväl forskningsresultat som övriga idéer från medarbetare och studenter.

För att tydliggöra vikten av att innovations systemet är tydligt integrerat i KI:s verksamhet kommer verksamheten från och med 2018 att bedrivas från nya lokaler i hjärtat av campus, Berzelius väg 3.

Om KI Innovations

Karolinska Instiututet Innovations AB är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations AB nyttiggör forskningsresultat inom life science.

Karolinska Institutets innovationsstöd inkluderar rådgivning, utbildning, vägledning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science.