Publicerad: 2012-06-20 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 10:06

Karolinska Institutet och AstraZeneca nysatsar på translationellt forskningscenter

Utveckling av nya läkemedel och snabbare införande av nya metoder och behandlingar i vården – det är målet för det translationella forskningscenter som Karolinska Institutet och AstraZeneca nu bygger upp tillsammans.

Translationell forskning utgår från frågor som väckts inom vården. Forskningen genomförs i laboratorier och resultaten förs sedan tillbaka till vården i form av nya metoder för behandling och diagnostik. Målsättningen med det nya centret är att upptäcka biomarkörer – biologiska spår i blod eller vävnad som kan ge signaler om att en person är, eller löper risk att bli sjuk senare i livet. Genom att identifiera och förstå nya biomarkörer skapas möjlighet att förebygga sjukdom och att ta fram effektivare behandling och nya läkemedel.

Karolinska Institutet förfogar över unika populationsstudier i biobanker och kvalitetsregister där stora mängder biologiska prover sparats under lång tid. De ska nu kombineras med AstraZenecas utvecklingsteknik och industriella forskningsfokus.

Arbetet inriktas främst mot kronisk sjukdom som demens, cancer, reumatism, kardiovaskulär sjuklighet, störningar i ämnesomsättningen och psykisk ohälsa. De kroniska sjukdomarna står idag för 80 procent av samhällets vårdkostnader.

Astra Zeneca Translational Science Centre ska ha sin bas på Karolinska Institutets campus och under juli flyttar de första medarbetarna in. 14 forskare har hämtats från AstraZeneca i Södertälje och utöver dessa ska tio post-docforskare rekryteras gemensamt av Karolinska Institutet och AstraZeneca. Även viss utbildning kommer att knytas till centret.

– Den här satsningen är ett stort och viktigt steg för den medicinska vetenskapen, säger Jan Andersson, prorektor på Karolinska Institutet och professor i infektionssjukdomar. Det är bra för patienterna, för utvecklingen av hälso- och sjukvården och för läkemedelsindustrins framtid i Sverige.

– Detta nya center ger oss och KI möjlighet att snabbare ta fram biomarkörer för viktiga kroniska sjukdomar. Det innebär också att AstraZeneca bygger en ny svensk plattform för neurovetenskap och andra sjukdomsområden, säger Anders Ekblom, global utvecklingschef och VD för AstraZeneca Sverige.

AstraZeneca och Karolinska Institutet kommer till att börja med att driva centret i fem år. AstraZeneca kommer att tillföra cirka 4,5 miljoner US-dollar per år (drygt 30 miljoner SEK per år) i forskningsmedel.