Publicerad: 2017-04-06 17:25 | Uppdaterad: 2017-04-07 11:57

Karolinska Institutet med i EU-satsning mot kärlsjukdomar

Den första mars 2017 gick starten för ett internationellt EU-finansierat konsortium, kallat INTRICARE, där 15 doktorandprojekt vid tre europeiska universitet öronmärkts för forskning för att hitta nya behandlingar mot kärlsjukdom. Karolinska Institutet är värd för fyra av projekten.

Professor Johan FrostegårdDoktorandprojekten är så kallade European Joint Doctorate (EJD) och innebär att doktoranderna utbildas vid två värduniversitet. Det är första gången Karolinska Institutet får medel från EU för denna projekttyp. Konsortiet finansieras med medel från Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) och koordineras från CARIM Maastricht University i Nederländerna. Universitätsklinikum Aachen i Tyskland är det tredje värduniversitetet.

Spännande resa för doktoranderna

– Det är bra för Karolinska Institutet att vara med, tycker jag. Det är något av en kvalitetsstämpel. Framför allt blir det en spännande resa för doktoranderna, säger Johan Frostegård, professor vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och handledare till ett av projekten.

De tre övriga projekten handleds av professorerna Magnus Bäck vid institutionen för medicin, Solna, Ulf Hedin vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi och Peter Stenvinkel vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Tidigare samarbeten med Maastricht University och Universitätsklinikum Aachen har banat väg för Karolinska Institutets medverkan.

– Det är flera grupper på Karolinska Institutet som har samarbetat med forskare på Maastricht i tidigare projekt, bland annat om kärlförkalkning, vitamin K och för tidigt åldrande av kärl. Det är därför Karolinska Institutet är med i det här samarbetet, säger Peter Stenvinkel.

Angriper problemet från olika håll

Peter Stenvinkels projekt ska undersöka varför kärlen hos patienter med avancerad njursvikt åldras så snabbt. Projektet med Johan Frostegård ska studera hur specifika fetter kan användas immunologiskt för att utveckla vaccin mot kärlförkalkning. Magnus Bäcks projekt ska undersöka hur inflammation gör förkalkningar i kärlen instabila, och hur det kan behandlas. I Ulf Hedins projekt blir fokus att studera vilka gener som kan bidra till förkalkning i kärlväggarnas muskulatur.

– Förhoppningen är naturligtvis att alla de här projekten så småningom ska leda till nya behandlingsmetoder. Att vi nu kan kombinera olika patientgrupper och få tillgång till den fantastiska infrastruktur och de metoder som finns i Maastricht och Aachen gör att det här kan bli ett viktigt forskningsprojekt i en alltmer åldrande europeisk befolkning, säger Peter Stenvinkel.

I dagsläget pågår rekrytering av doktorander till projekten som ska löpa över fyra års tid.

Text: Mårten Göthlin