Publicerad: 2016-09-15 09:21 | Uppdaterad: 2016-09-15 12:09

Karolinska Institutet kommenterar indragna anslag

Kommentar: Efter att Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, i ett yttrande konstaterat att Paulo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk, kommer Hjärt-Lungfonden att begära tillbaka anslag som gått till Macchiarinis forskning. Karolinska Institutet har förståelse för beskedet och anser att det är en självklarhet att anslag ska gå till forskning som är av hög kvalitet.

– Det är inget oväntat beslut utan en naturlig utveckling eftersom Hjärt-Lungfonden, precis som andra finansiärer, ska stödja forskning av hög kvalitet som följer ett etiskt regelverk. I det här exceptionella fallet har så inte skett, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor vid Karolinska Institutet.

På morgonen den 15 september medverkade Karin Dahlman-Wright i SVT Nyheter, se inslaget på SVT Play.