Publicerad: 2016-08-31 14:39 | Uppdaterad: 2016-09-01 12:40

Karolinska Institutet kommenterar Asplunds utredning ”Fallet Macchiarini”

Kommentar: I dag presenterades Kjell Asplunds utredning ”Fallet Macchiarini” som har granskat omständigheterna då tre patienter genomgick luftstrupsoperationer på Karolinska Universitetssjukhuset.

Utredningen riktar skarp kritik mot sjukhuset men även mot Karolinska Institutet. Utredaren konstaterar bland annat att operationerna var forskning och inte vård samt att KI var pådrivande i rekryteringen av Macchiarini, som inledningsvis anställdes både på sjukhuset och KI.

– Det är ytterst beklagligt om Karolinska Institutet utövat någon typ av påtryckning i rekryteringen av Paolo Macchiarini. Så får naturligtvis inte ske. Det här är frågor som mår bra av att lyftas upp och jag är tacksam för att Kjell Asplund och utredningen täckt in även KI:s delansvar så att vi kan vidta åtgärder och se till att det inte händer igen, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor vid KI.

Dahlman-Wright menar att utredningen pekar på att det krävs tydligare ansvarsfördelning i gemensamma projekt, bland annat vid rekryteringar. Utredaren visar också att KI i högre utsträckning ville ha kvar Macchiarini medan sjukhuset ville avsluta hans anställning. Macchiarinis tjänst på sjukhuset avslutades 2013 men han var kvar som gästprofessor och forskare på KI fram till 2016.

Utredarna kommer också fram till att operationerna var att betrakta som klinisk forskning och inte vård på så kallad vitalindikation, det vill säga för att rädda liv, något som både sjukhuset och KI:s tidigare ledning hävdat. Det innebär att de för operationerna borde ha sökt etikprövningstillstånd.

Huruvida de tre patienternas situation var akut livshotande eller inte, och huruvida operationerna förkortade eller förlängde deras liv, är enligt utredarna svårt att slå fast.

– Det kan inte uteslutas att operationerna bidragit till en för tidig död. Vi ser mycket allvarligt på att forskare vid Karolinska Institutet har bidragit till detta och vi beklagar djupt att patienter fått utstå onödigt lidande och vi ber dem och deras anhöriga om ursäkt. Vi ska göra allt vi kan för att förhindra att detta händer igen, säger Karin Dahlman-Wright.