Karolinska Institutet i Almedalen 2019

Karolinska Institutets forskare och medarbetare ingår i flera programpunkter under årets Almedalsvecka i Visby den 1-7 juli 2019. Här hittar du några av de seminarier och debatter där vi deltar

Seminarium som arrangeras av Karolinska Institutet

Hur ska svensk life science leva upp till ambitionerna?

Tisdag 2 juli, kl 15:45 - 17:00

Viklau, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Life science handlar om människors möjligheter till ett bra liv och är ett prioriterat område i svensk politik. I fjol presenterade regeringen ”Färdplan life science – vägen till en nationell strategi” där möjligheter och utmaningar pekades ut. Hur går vi nu från ord till handling?

Det finns en rad utmaningar att ta tag i för att lyckas med life science-planen. Kan lagar och förordningar anpassas så att lärosäten i större utsträckning får tillgängliggöra forskningsinfrastruktur, resurser och kompetenser till offentlig och privat sektor? Hur kan kapital, talang och forskningsinriktade företag attraheras till Sverige? Klarar lärosätena kompetensförsörjningen? Hur främjar vi forskning i den nya hälso- och sjukvården, och hur ökar vi innovationstakten?

Medverkande

  • Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
  • Helena Strigård, vice vd, SwedenBIO
  • Eugen Steiner, partner, HealthCap
  • Lotta Ljungqvist, vd, GE Nordic
  • Göran Stiernstedt, regeringens utredare ”Styrning för en mer jämlik vård”
  • Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm
  • Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet

Moderator: Ylva Williams, vd, Stockholm Science City

Fler evenemang där forskare från KI deltar

Måndag

Framtidens föränderliga arbetsliv: Hållbarhet i det digitala arbetslivet

Måndag 1 juli kl 09:00 - 09:45 

Klosterbrunnsgatan 3, "Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv"

Digitalisering och andra förändringstrender skapar möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv. Vad behöver vi veta om dessa trender för att skapa god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen?

Medverkar gör bland andra Kristina Palm, docent, Karolinska Institutet.

Arrangör: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring

DNA-test och diagnostik - vad vill vi veta och vem ska få veta?

Måndag 1 juli kl 09:00 - 10:15

Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Kunskapen om vår arvsmassa ökar snabbt. Vi lär oss allt mer om hur denna kunskap kan användas för att förebygga sjukdom och utveckla behandlingar. Samtidigt väcks en rad etiska frågor, exempelvis om genetisk integritet och rätten att inte veta.

Medverkar gör bland andra Richard Rosenquist Brandell, professor klinisk i genetik, Karolinska institutet

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer), Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET)

Från innovation till integration – hur skapas en digifysisk sjukvård med patienten i centrum?

Måndag 1 juli kl 09:00 - 09:50

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
 
Sjukvårdens digitalisering ställer höga krav på omställningsförmåga. Vi beskriver hur den medicinska och tekniska sidan utvecklats snabbt de senaste åren medan sjukvårdssystemet i princip inte förändrats. Vilka organisatoriska och ekonomiska systemförändringar krävs för att stödja digitaliseringen?

Medverkande bl.a. Peter Lindgren, adjungerad professor, Karolinska Institutet

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Capio

How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future

Måndag 1 juli, kl 11:00 - 12:00

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, bv

Sweden has made huge investments in MAX IV, SciLifeLab, ESS and e-infrastructures. Yet, there is no comprehensive strategy for these facilities, in terms of ensuring delivery, maximising return of investment and securing long-term financial sustainability. How do we jointly take responsibility?

Arrangör: Karolinska Institutet och nio andra lärosäten

Hur kan vi minska droganvändningen bland unga?

Måndag 1 juli kl 11:00 - 11:50

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Soberian, Kilgränd

Psykisk ohälsa och narkotikaanvändning ökar bland ungdomar och går ner i åldrarna. Hur kan förebyggande insatser vara en viktig del i att vända denna farliga trend?

Medverkar gör bland andra Karin Dahlman-Wright, prorektor, Karolinska Institutet

Arrangör: Insamlingsstiftelsen Choice

Universitetens roll för en hållbar värld

Måndag 1 juli kl 13:00 - 14:30 (del 1) kl 14:45 - 16:00 (del 2)

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, bv

Universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går via forskning, utbildning och samverkan – men hur ska detta ske på bästa sätt? Vad finns det för förväntningar från omvärlden på universitetens insatser och vilka typer av aktiviteter ger bäst resultat?

Medverkar gör bland andra Carl Johan Sundberg och rektor Ole Petter Ottersen.

Arrangör: SUUN-nätverket som består av Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm, KTH och SLU.

Vad är bra eller dålig populärvetenskap?

Måndag 1 juli kl 13:30 - 14:15
Gotlands museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen
 
Många populärvetenskapliga böcker har blivit storsäljare, men ibland är den vetenskapliga förankringen ganska svag. I värsta fall kan informationen vara vilseledande och eventuella råd gå mot forskning och beprövad erfarenhet. Hur ska läsaren kunna bedöma kvaliteten på de fakta som presenteras?

Medverkande: Maria Ahlsén, anknuten, Karolinska Institutet

Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien

Hur bryter vi att pojkar fostras till män med hedersnormer?

Måndag 1 juli kl 14:15 - 15:00

Hamnplan, H204

Samhället har en stor utmaning med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Går det att stoppa och vad behöver samhället göra?

Medverkar gör bland andra Niklas Långström, Våldsbrottsforskare, Karolinska institutet

Arrangör: Polismyndigheten

Psykisk ohälsa, missbruk och spelberoende ur ett europeiskt jämlikhetsperspektiv

Måndag 1 juli kl 15:00 - 16:45

Strandvägen, H522, mittemot Kallis

På vilket sätt skiljer sig Sverige från övriga länder när det gäller politiska beslut och insatser för att få ner de psykiska ohälsotalen? Vad görs för att anpassa vård och bedömningar utifrån individ och könsperspektiv?

Medverkar gör bland andra professor Danuta Wasserman och docent Lena Flyckt, Karolinska Institutet

Arrangör: 1.6 miljonerklubben, Psykiatrifonden

Digitala vårdmöten för barn - utmaningar och möjligheter

Måndag 1 juli kl 15:20 - 16:10

Slottsterrassen 6, Läkartidningens Tält

Digitala vårdmöten, inklusive nätläkarkontakter, är ett snabbt växande fenomen som väcker mycket debatt. Digitala möten med barn innebär särskilda utmaningar, men också möjligheter. Hur ser vi på det utifrån barnperspektivet?

Medverkar gör bland andra Marie Löf, professor, e-hälsa, Karolinska Institutet

Arrangör: Svenska Barnläkarföreningen

Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringens möjligheter utan att bränna ut oss

Måndag 1 juli kl 16:00 - 17:00

Kinbergs plats 8

Vi bråkar med våra barn om skärmtid och svarar på jobbfrågor så fort det plingar till. När digitala tjänster tävlar om vår tid är det lätt att bli distraherad. Vilken roll spelar tiden framför skärmen för hur vi mår? Vad händer när skärmanvändandet går överstyr?

Medverkar gör bland andra Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet

Arrangör: Psykisk hälsa-huset, Natur & Kultur

Cancerprevention och etik. Canceröverlevare - men sen då?

Måndag 1 juli kl 17:00 - 18:50

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Teatern

40 procent av cancer kan förebyggas. Men varför ser vi så få kampanjer? Och varför dröjer HPV-vaccinering för pojkar, liksom screening för tarmcancer och gynekologisk cancer? Hur går det efter en cancerbehandling med rehabilitering, ekonomi, karriär och sexliv? Skyddsnätet har alldeles för stora hål.

Medverkande bl.a. Richard Rosenquist Brandell, professor, Karolinska Institutet

Arrangör: Nätverket mot cancer, Doktorn.com

Hjälpa eller stjälpa – så blir den nya kömiljarden

Måndag 1 juli kl 17:00 - 18:00

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Bryggarsalen
 
Väntetiderna ökar i Sverige. Det nya politiska styret har tillkännagett en ny kömiljard. Tidigare kömiljard gav kortare väntetider men också oönskade effekter på den vård som inte omfattades av insatsen. Hur ska den nya kömiljarden utformas för att säkra tillgänglig, preventiv och jämlik vård?

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, doktorand, Karolinska Institutet

Arrangör: Sirona AB

Macchiariniaffären – vilken roll spelar fakta och sanning för ett universitet?

Måndag 1 juli, kl 20:00 - 21:00

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Macchiariniaffären, en av tidernas största skandaler på ett svenskt lärosäte, skakade Sverige 2016. Vad hände när ansvar skulle utkrävas efter avslöjandena om misslyckade operationer och forskningsfusk? Är frågan om hur det egentligen kunde gå så fel på Karolinska Institutet fortfarande obesvarad?

Medverkar gör bland andra Harriet Wallberg, professor, Karolinska Institutet.

Arrangör: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur

Tisdag

Framtidens läkare - förstatliga vården?

Tisdag 2 juli kl 08:40 - 09:30

Slottsterrassen 6, Läkartidningens tält
 
Dagens svenska hälso- och sjukvård genomsyras av långa vårdköer med en svårt överbelastad vårdpersonal. Till detta finns en utbredd specialistläkarbrist och ett överskott av underläkare. Kommer situationen se likadan ut i framtiden? Finns det andra sätt att styra sjukvården?

Medverkar gör bland andra Carl Johan Sundberg, professor, prefekt, Karolinska institutet

Arrangör: Sveriges läkarförbund Student

It-stress och all annan press - min arbetstid är dygnet runt

Tisdag 2 juli kl 09:30 - 10:30

B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, B 24

En rapport visar att många universitetslärare och forskare har en mycket stressig arbetsmiljö med orimliga krav och otydliga gränser. Det är dags för arbetsgivarna att ta sitt ansvar nu.

Medverkande bl.a. Anna Ilar, doktorand, Karolinska institutet

Arrangör: Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Utbildning pågår - var god stör

Tisdag 2 juli kl 10:00 - 10:45

Joda Bar och kök, Skeppsbron 24
 
Vilka möjligheter och utmaningar finns det att skapa en öppen akademi och forskning med fokus på universitetsutbildning? Vilken roll får läraren om mindre fokus läggs på klassisk kunskapsöverförande och mer på att utveckla färdigheter? Hur ser akademin på samverkan och samskapande?

Medverkar gör bland andra Anna Birgersdotter, projektkoordinator vid enheten för bioentreprenörskap och Carl-Johan Sundberg, prefekt, Karolinska Institutet

Arrangör: Vetenskap & Allmänhet, Enheten för bioentreprenörskap Karolinska Institutet, Malmö universitet

Den som väntar på något gott, eller? Hur följs insatser vid psykisk ohälsa upp bland barn och unga?

Tisdag 2 juli, kl 10:45 - 11:45

Kinbergs plats 8, Psykisk Hälsa Huset

Behovet av insatser vid psykisk ohälsa bland barn och unga ökar över tid, precis som väntetiderna. Men är det värt väntan? Hur kan uppföljningen av behandlingsresultat och patientupplevelse inom området psykisk ohälsa säkerställas på alla nivåer?

Medverkar gör bland andra Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspyskiatrisk vetenskap, Karolinska Institutet.

Arrangör: Sirona AB

Investera nu eller betala sen?

Tisdag 2 juli kl 11:00 - 12:00

Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, "Ideella Trädgården" Seminarium Barn/ungdom, Hållbarhet

Har vi råd att inte investera i dem som växer upp idag? Den ojämlika hälsan är ett akut problem. Dagens livsstil riskerar att förkorta livet för våra barn. Hur kan vi skapa en friskare framtid?

Medverkar gör bland andra Gisela Nyberg och Susanne Andermo, båda forskare på Karolinska Institutet

Arrangör: En Frisk Generation

Vad får vi för forskningspengarna?

Tisdag 2 juli kl 11:00 - 12:30 

Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, "Vall, övre plan" 

Drygt 40 miljarder kronor lägger staten på svensk forskning varje år. Men vad blir samhällsnyttan av forskningen? Hur mäts den? Vad finns det för incitament för forskare att nyttiggöra forskningen? Går det att kombinera grundforskning med nyttiggörande? Borde staten satsa mer på nyttiggörande?

Medverkar gör bland andra Agneta Richter Dahlfors, professor, Karolinska Institutet

Arrangör: Stiftelsen för strategisk forskning, Patent- och registreringsverket

Digitaliseringen av skolan – ett misstag?

Tisdag 2 juli kl 11:00 - 11:45

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Barntrappan

Skolan digitaliseras i snabb takt. Traditionell pedagogik utmålas av vissa som föråldrad, baserad på förlegade idéer. Men hjärnforskare varnar nu för riskerna med digitaliseringen: att hjärnan därmed inte utvecklas som den ska. Vad är det för experiment vi utsätter våra barn för?

Medverkande: Martin Ingvar, Hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet, LegiLexi

Arrangör: LegiLexi, Almedalsbiblioteket

Är organisering eller digitalisering den viktigaste framgångsfaktorn inom hälso- och sjukvården?

Tisdag 2 juli kl 12:00-13:00

Teaterskeppet, fartyg

Digitalisering i kombination med kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvård utmanar den traditionella organiseringen av densamma. Är det ledarskapet, digitaliseringen eller både och som är den viktigaste förutsättningen för att utveckla hälso- och sjukvården?

Medverkar gör bland andra Martin Ingvar, professor, Karolinska Institutet.

Arrangör: Centigo

Psykisk ohälsa och droger

Tisdag 2 juli kl 12:45 - 13:45

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Enligt Folkhälsomyndigheten har den psykiska ohälsan hos unga i Sverige kraftigt ökat under de senaste åren. Samband mellan psykisk ohälsa och risk att hamna i drogmissbruk är väl dokumenterat.

Medverkar gör bland andra Niklas Långström, docent, Karolinska institutet

Arrangör: Uppsala universitet, U-FOLD

Droger och psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar

Tisdag 2 juli kl 13:00 - 13:50

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "Soberian, Kilgränd" 

Många nyanlända ungdomar lider av psykisk ohälsa. Dessutom är användningen av tobak och narkotika utbrett i målgruppen. Kan vi genom att informera om hälsans påverkansfaktorer förebygga psykisk ohälsa i målgruppen och därmed underlätta en etablering i samhället?

Medverkar gör bland andra Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet

Arrangör: Insamlingsstiftelsen Choice

Kan kunskapsstyrning visa vägen till en bättre transparent psykiatri? - utfallsmätning

Tisdag 2 juli kl 13:00 - 14:15

Kinbergs plats 8, Psykisk Hälsa Huset

Det är inte bra att transparensen är så låg inom psykiatrin. Få vet vilken vård som ges eller hur det går för psykiatripatienterna. Vad kan vi göra för att utveckla vården?

Medverkande: Lise Bergman Nordgren, samordnare av psykiatriska kvalitetsregister, Karolinska Institutet

Arrangör: WeMind Psykiatri

Riskabelt från första droppen?

Tisdag 2 juli kl 13:00 - 14:15 

Gotlands museum, Strandgatan 14, "Bildstenshallen"

Det finns inga hälsovinster med alkohol visar den senaste forskningen. Ju mindre du dricker, desto bättre. Vilka rekommendationer bör ges för att undvika skador av alkohol? Vilka riktlinjer bör man ha för individer och i samband med större evenemang? Och hur arbetar vi förebyggande på bästa sätt?

Medverkar gör bland andra Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet

Arrangör: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Hur kan förebyggande sjukvård peppa barn och unga till en bättre hälsa?

Tisdag 2 juli kl 13:00 - 13:50

Rosas Café, S:t Hansgatan 22

Många barn och unga lever ett liv med för lite rörelse och för lite av den mat kroppen mår bra av. Detta ökar förekomsten av livsstilsrelaterade sjukdomar såsom fetma och psykisk ohälsa och risken för kroniska sjukdomar. Vilka insatser krävs från samhället för att vända den negativa trenden?

Medverkande bl.a. Marie Löf, professor vid Karolinska Institutet

Arrangör: Capio, Generation Pep

Fetma och karies ökar bland barn i socioekonomiskt svaga områden – vad kan vi göra åt det?

Tisdag 2 juli kl 13:00 - 14:00

Slottsterrassen 6

Flera forskningsrapporter de senaste åren har visat på en ökning av karies och fetma bland barn i utsatta områden, vilket kan ge flera konsekvenser som nedsatt fysisk kondition, svårigheter att hänga med i skolan samt leda till flera följdsjukdomar.

Medverkande bl.a. Claude Marcus, professor, Karolinska Institutet

Arrangör: Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges läkarförbund

ADHD-diagnos, lång väg dit men vad händer sedan?

Tisdag 2 juli kl 14:00 - 15:15

Biskopsgatan 1A

Vägen till en ADHD-diagnos kan vara lång och komplicerad. För att patienten ska få ett bättre mående krävs systematisk uppföljning där medicinska och psykosociala insatser utvärderas och vid behov justeras. Hur får vi en fungerande vårdkedja från utredning, diagnos, behandling till utvärdering?

Medverkande: Lotta Borg Skoglund, överläkare och anknuten till Karolinska Institutet 

Arrangör: Takeda

Tur eller skicklighet om du får träffa en psykolog när du behöver?

Tisdag 2 juli kl 14:00 - 15:00 

E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E31"

Ojämlikheten i hälsan ökar, både geografiskt och mellan olika grupper i samhället. Alla har inte likvärdig tillgång till vård och behandling och alla nås inte av tidiga insatser. Varför är det så?

Medverkar gör bland andra Jesper Enander, forskare vid Karolinska Institutet

Arrangör: Sveriges Psykologförbund

Precisionsmedicin. Dags för Sverige att ta steget på riktigt?

Tisdag 2 juli kl 14:00 - 15:30

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, bv

De teknologiska framsteg som möjliggör individanpassade diagnostik och behandling ställer också höga krav på sjukvården och samhället i stort. Vågar Sverige/våra beslutsfattare ta de steg som krävs för att transformera vår sjukvård till denna nya verklighet?

Medverkar gör bland andra Richard Rosenquist Brandell och Anna Wedell, professorer vid Karolinska institutet.

Arrangör: Uppsala universitet, Forska!Sverige

Dyr, ovärdig, onödig - hur kan det offentliga Sverige kraftsamla mot undernäringen bland äldre?

Tisdag 2 juli kl 14:00 - 14:45

Kommendantsbacken 6, Rosa Gården, Innergården
 
Undernäring bland äldre är ett påtagligt samhällsproblem som medför höga kostnader, både i mänskliga och ekonomiska termer. Vad krävs av politiker, vård- och omsorgsgivare, måltidsverksamheter och myndigheter för att åstadkomma konkret förändring och sätta stopp för detta onödiga, ovärdiga lidande?

Medverkande bl.a. Gunnar Akner, docent i geriatrik, Karolinska Institutet

Arrangör: Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna

Inga godkända läkarstudenter kvar 2050 - varför sjunker resultaten?

Tisdag 2 juli kl 14:10 - 15:00

Slottsterrassen 6, Läkartidningens tält
 
Vad är anledningen till att läkarstudenters resultat sjunker i Sverige? Har det ett samband med den psykiska ohälsan eller är det ett resultat av högskoleprovsfuskandet? Vad behövs göras för att säkerställa goda möjligheter att bli godkänd på läkarprogrammet?

Medverkar gör bland andra Carl Johan Sundberg (moderator) och och Danuta Wasserman, båda professorer vid Karolinska institutet

Arrangör: Sveriges läkarförbund Student

När vården inte är en plats utan en kvalité

Tisdag 2 juli kl 14:40 - 15:30

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Hur kommer digitaliseringen påverka den svenska hälso- och sjukvården och hur ser den ut om 20-30 år? Kommer svensk sjukvård klara av att innovera och ställa om sig själv eller är vägen framåt ett 22:a landsting? Vad kan man lära av finanssektorn som redan är omstöpt och digitaliserad?

Medverkar gör bland andra Fredrik Öhrn,  ansluten till Karolinska Institutet 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Telia

Demokratisera forskningen – till varje pris?

Tisdag 2 juli kl 15:00 - 16:30

Joda Bar och kök, Skeppsbron 24, Innergården
 
Öppen vetenskap handlar om att göra forskning mer tillgänglig och transparent för andra forskare och för resten av samhället. Allmänheten vill involveras i forskningen – vill forskarna det? Hur ska det gå till? Hur ser framtiden ut i ett öppet vetenskapssamhälle? Vilka hinder finns på vägen dit?

Medverkande bl.a. Gustav Nilsonne, forskare, Karolinska institutet

Arrangör: Vetenskap & Allmänhet

Oviss rebell eller remiss traditionell - teknik och hälsa för framtiden

Tisdag 2 juli kl 16:00 - 17:00 

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Idag sker en explosionsartad utveckling av medicinteknik, teknik som utvecklas av privat och offentlig verksamhet samt enskilda medborgare. Den snabba och samhällsomvälvande medicintekniska utvecklingen innebär att alla aktörer måste samarbeta.

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, doktorand, Karolinska Institutet

Arrangör: Uppsala universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, Upptech

Hur kan samverkan bidra till att utrikesfödda kvinnor med barn får ökad psykisk hälsa?

Tisdag 2 juli kl 16:00 - 17:45

Kilgränd 1

Många nyanlända kvinnor med barn är lågutbildade eller har ingen utbildning, något som påverkar möjligheten att få arbete och har effekt på den psykiska hälsan. Kvinnor känner stress och oro inför framtiden men uttalar inte psykisk ohälsa.

Medverkar gör bland andra Solvig Ekblad, professor, Karolinska Institutet

Arrangör: 1.6 & 2.6 miljonerklubben

Hur ska fler få individanpassad cancerbehandling?

Tisdag 2 juli kl 17:00 - 18:00

Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, sal Viklau

Teknisk utveckling inom genkartläggning möjliggör idag individanpassad läkemedelsbehandling inom bland annat cancervården. Hur kan gentester ge bättre behandling och hur ska fler få tillgång till dem?

Medverkande: Richard Rosenquist Brandell, professor, Karolinska Institutet samt Cecilia Odlind och Andreas Andersson, programledare, Medicinvetarna

Arrangör: Karolinska Institutet

Onsdag

Alternativ medicin - alternativ etik?

Onsdag 3 juli kl 09:00 - 10:15

Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Komplementär och alternativ medicin/vård (KAM) erbjuds utanför sjukvården och individen väljer själv behandling. Men bör det finnas en gräns för individens självbestämmande? Vilket ansvar har utövarna? Och hur säkerställs respekten för individens autonomi, integritet och rätt till information?

Medverkar gör bland andra Jonas F. Ludvigsson, forskare, Karolinska Institutet

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

Barn som föder barn – varför räknas de inte?

Onsdag 3 juli kl 09:00 - 09:45 

Donnersgatan 6, "Sidas torg" 

Flickor och deras behov osynliggörs gång på gång – inte minst i Agenda 2030. Men hur ska vi uppnå de globala målen när vi ignorerar centrala frågor kopplade till jämställdhet? Vad leder det till att flickor inte räknas och hur kan vi ändra på det?

Medverkar gör bland andra Anna Kågesten, forskare, Karolinska Institutet

Arrangör: Plan International Sverige

Spelberoende – vad har hänt efter spelmarknadens omreglering?

Onsdag 3 juli kl 09:30 - 10:30

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Spelmarknaden i Sverige har nyligen omreglerats och många befarar detta kan öka risken för att fler blir spelberoende. I detta seminarium redovisas en undersökning om vad som hittills hänt sedan denna omreglering trädde i kraft.

Medverkar gör bland andra Anne Berman, docent, Karolinska institutet.

Arrangör: Uppsala universitet, U-FOLD

Samskapande av välfärd - förutsättningar, mekanismer och resultat

Onsdag 3 juli kl 10:00 - 12:00

B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3, sal B 22

Samskapande av vård och omsorg är ett högaktuellt ämne. Det har visat sig leda till ökad effektivitet, delaktighet och en mer personcentrerad vård och omsorg. Så varför används det inte i större utsträckning? Vad krävs för att göra verkstad av de goda idéerna och fina orden om samskapande välfärd?

Medverkar gör bland andra Sara Riggare, Karolinska institutet

Arrangör: Bräcke diakoni

Hur skapar vi en mer jämlik hälsa?

Onsdag 3 juli kl 10:30 - 11:25

Korsningen Donnersgatan/Strandvägen, Skandias nya trädgård
 
Hur kan vi tillsammans arbeta för att alla barn ska ha samma möjlighet att växa upp till friska och starka individer? Vad kan civilsamhället bidra med och hur kan vi mäta och förstå effekten av insatserna?

Medverkande bl.a. Gisela Nyberg, forskare, Karolinska Institutet

Arrangör: Generation Pep, En Frisk Generation, Skandias stiftelse Idéer för livet

Allas ansvar, ingens ansvar - det behövs en nationell och regional strategi för sällsynta diagnoser

Onsdag 3 juli kl 10:30 - 12:00

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Teatern

Cirka 200 000 personer lever idag i Sverige med en sällsynt diagnos. Trots detta stora antal finns inget särskilt system för att säkerställa att dessa patienter får jämlik tillgång till vård. Det politiska ansvaret är oklart och har varit så under lång tid. Hur kan situationen förbättras?

Medverkande: Maria Johansson Soller, överläkare och anknuten till Karolinska Institutet

Arrangör: Takeda

Alkohol - ett livselixir eller utslagningsmekanism

Onsdag 3 juli kl 12:00 - 12:50

Kilgränd 1, Soberian
 
Nya alkoholvanor bland den äldre? Hur ser det ut med dagligt drickande och semesterdrickandet? Ett problem eller något som sätter guldkant på tillvaron?

Medverkande bl.a. Charlotte Skoglund och Pia Steensland, båda forskare vid Karolinska Institutet

Arrangör: SLAN c/o Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Vilket ansvar tar svenska universitet och högskolor för att nå målen för Agenda 2030?

Onsdag 3 juli kl  13:00 - 14:00

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, plan 1

I Agenda 2030-delegationens slutbetänkande pekas nästa forskningspolitiska proposition ut som fundamental i arbetet för att nå målen. Vilken ”impact” kan svenska universitet och högskolor ha i arbetet och hur bör man följa upp att de når uppsatta mål?

Medverkande: Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet

Arrangör: SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund)

Precisionsmedicin – är sjukvård och patienter förberedda?

Onsdag 3 juli kl 13:00 - 14:00

Plats: Hästgatan 2, Bayers seminarielokal

Dagens läkemedel blir alltmer specifika och precisa i sin verkningsmekanism. Med mer specifika läkemedel behövs mer exakta och bredare diagnostiska verktyg. Hur väl förberedda är vi i Sverige för detta paradigmskifte?

Medverkande bl.a. Richard Rosenquist Brandell, professor, Karolinska Institutet och Genomic Medicine Sweden
 
Arrangör: Bayer Sverige

Behandling av atopiskt eksem - en ojämlik smörja?

Onsdag 3 juli kl 13:30 - 14:30

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Bryggan - Hälsodalen
 
I Sverige har upp till 10 procent Atopisk Dermatit (AD), en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som i svåra fall ofta leder till mycket försämrad livskvalitet. AD är en okänd folksjukdom, utan moderna behandlingsriktlinjer eller en definition av god vård.

Medverkande bl.a. Maria Bradley, professor, Karolinska Institutet

Arrangör: Sanofi

Måste jag tvingas flytta för att få min rätt till sjukvård tillgodosedd?

Onsdag 3 juli kl 14:00 - 15:00

Specksrum 7, Scenen
 
Svensk sjukvård har en bristande förmåga att erbjuda en jämlik och jämställd vård. Skillnader som riskerar att bli ännu tydligare vid ovanliga diagnoser, där kunskapen är mer fragmenterad. Hur kan vi se till att alla får tillgång till den vård de behöver på ett jämlikt sätt?

Medverkar gör bl.a. Richard Rosenquist Brandell, professor, Karolinska Institutet

Arrangör: Roche AB, Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Torsdag

Varför lämnas personer med typ 2-diabetes vind för våg?

Torsdag 4 juli kl 10:30 - 11:15

Strandvägen 4.4, Netdoktor & Bonnier Healthcares tält

Vården av personer med typ 2-diabetes är i dag inte i närheten av att nå upp till de målnivåer som Socialstyrelsen slagit fast. Det finns heller inte några tecken på rejäla ambitionshöjningar i regionerna.

Medverkar gör bl.a. Kerstin Brismar, professor, Karolinska institutet

Arrangör: Netdoktor, Storstockholms Diabetesförening, Diabetesorganisationen i Sverige, Boehringer Ingelheim, Astra Zeneca

Psykiatrin tränar för framtiden

Torsdag 4 juli kl 10:30 - 11:45

Kinbergs plats 8 

Psykisk ohälsa och antal personer som söker vård ökar. 10-15 % har besvär som kräver psykiatrisk behandling. Mörkertalet är okänt. Psykisk ohälsa ger ofta sämre fysisk hälsa. Kan vården bryta trenden? Vad säger forskningen? Hur skapar vi jämlika förutsättningar för tillgång till fysisk aktivitet?

Medverkande: Yvonne Freund-Levi, docent, Karolinska Institutet

Arrangör: Område psykiatri, Region Örebro län

Frivillig dödshjälp - en läkarfråga eller en medborgarfråga?

Torsdag 4 juli, kl 13:00 - 14:30

Blå Station, Söderväg 3 A, mittemot Atterdags parkering.

Frivillig dödshjälp av vårdpersonal i livets absoluta slutskede är olaglig i Sverige. Döende patienters självbestämmande i Sverige är - i motsats till många andra länder - underordnade läkares gottfinnande och beslut. En växande opinion ser detta som en medborgarfråga snarare än som en läkarfråga.

Medverkar gör bland andra Niels Lynöe, professor, Karolinska Institutet.

Arrangör: Rätten Till en Värdig Död (RTVD)

 

Deltar du i Almedalen som forskare vid KI?

Är du KI-medarbetare som deltar i årets Almedalsvecka men saknas i listan ovan?

Mejla gärna information om den aktivitet du deltar i och dina kontaktuppgifter till Sabina Bossi.

 

Karolinska Institutet i Almedalen 2018

Karolinska Institutet i Almedalen 2017