Publicerad: 2020-11-10 09:13 | Uppdaterad: 2020-11-10 09:47

Karolinska Institutet håller ställningarna i Times Higher Education Reputation ranking

Karolinska Institutet håller ställningarna i Times Higher Education Reputation rankings som publicerades 3 november 2020.

Här särredovisas statistik som beskriver kännedom och omdöme om lärosäten via en global epost-survey. Bästa nordiska lärosäte inom top-100 är KI som placeras i intervallet 61-70 (samma som förra året). Övriga nordiska lärosäten på listan är Köpenhamns och Lunds universitet i intervallen 71-80 respektive 91-100. Överst placeras precis som året innan Harvard, följt av MIT och Stanford.

Tidigare under hösten publicerade Times Higher Education även sin världsrankning (där reputation ingår som en av flera parametrar). KI fick i den sammanvägda rankningen placering 36 i världen och 9 i Europa. I ämnesområdet Clinical, (Preclinical) and Health, där merparten av KI:s verksamhet ryms, placeras KI på position 10 i världen och 5 i Europa.