Publicerad: 2016-09-27 12:53 | Uppdaterad: 2016-09-28 09:23

Karolinska Institutet genomför kunskapsprov för nyanlända tandläkare

Karolinska Institutet får i uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU- och EES-området. Det är en del av Socialstyrelsens arbete med att förbättra processen för bedömning av utländska utbildningar.

– Vår avsikt är att proven ska bli ett standardiserat och tillförlitligt sätt att verifiera kunskaper och färdigheter hos tandläkare med examen utanför EU och EES, säger Gunilla Sandborgh Englund, professor vid institutionen för odontologi, som leder projektet.

Avtalet mellan Socialstyrelsen och Karolinska Institutet omfattar utformning och genomförande av ett nationellt standardiserat kunskapsprov för tandläkare med legitimation från länder utanför EU och EES, och kommer att gälla från mars 2017.

Läs mer om det nya kunskapsprovet.