Publicerad: 2016-06-13 17:29 | Uppdaterad: 2016-06-13 19:44

Karolinska Institutet följer upp rekryteringar med stöd från Vetenskapsrådet

Karolinska Institutet ska följa upp de totalt sex topprekryteringar som genomförts med särskilt stöd från Vetenskapsrådet. Bakgrunden är att Vetenskapsrådet beslutat att minska ett tidigare beslutat bidrag på grund av att KI inte fullt ut levt upp till bidragsvillkoren.

Det aktuella fallet gäller en rekrytering där det tagit tid att starta den planerade verksamheten vid KI och forskaren därför inledningsvis sökt tjänstledigt från KI. Bidragsvillkoren stipulerar att forskarna som rekryteras ska vara verksamma minst halvtid vid universitetet under bidragstiden.

Forskaren är en av totalt sex topprekryteringar vid KI som fått anslag från VR:s satsning på rekrytering av framstående forskare. KI:s rektor har gett grants office i uppdrag att säkerställa att samtliga dessa rekryteringar följer bidragsvillkoren.