Publicerad: 2018-02-16 11:55 | Uppdaterad: 2018-02-16 15:46

Karolinska Institutet fick besök av H.M. Drottning Silvia

Torsdagen den 15 februari hade Karolinska Institutet och representanter från enheten för uppdragsutbildning äran att ta emot H.M. Drottning Silvia för ett besök med fokus på KI:s magisterutbildningar inom demensvård.

Besök av H.M. Drottning Silvia
Foto: Eric Cronberg

2009 inleddes kontakter mellan Stiftelsen Silviahemmet och Karolinska Institutet för att skapa en internationell utbildning i demensvård för läkare med syfte att höja kunskapsnivån inom området. Arbetet resulterade i en unik webbaserad magisterutbildning i demensvård om 60 hp som genomförs under två år på halvfart.
Den första utbildningsomgången för läkare startade november 2012 och därefter har ytterligare fyra omgångar startat och sammanlagt har 19 Silvialäkare utexaminerats av KI.

2014 inleddes arbetet med att ta fram en motsvarande magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Till våren 2018 kommer de första Silvafysioterapeuterna och Silviaarbetsterapeuterna får sin examen under en ceremoni där de bland annat tilldelas diplom av Drottning Silvia.

Mötet inleddes av KI:s rektor Ole Petter Ottersen som hälsade deltagarna välkomna. Sedan följde presentationer av Lars-Olof Wahlund, Anna Brorsson och Anna Pettersson, kursansvariga för ovan nämnda utbildningar, Ylva Olsson från enheten för uppdragsutbildning samt av Maria Eriksdotter, prefekt vid NVS som är den institution som ansvarar för utbildningen. Moa Wibom vid Region Skåne representerade kursdeltagarna, hon utexaminerades som Silvialäkare efter den första utbildningsomgången och kunde nu berätta om det teamarbete inom demensvård som hon driver i regionen som en följd av utbildningen.

Det är enheten för uppdragsutbildning som har stått för projektplanering och produktion av utbildningarna. Uppdragsutbildning har även hand om rekrytering, deltagarhantering och marknadsföring av utbildningarna.